Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Studenten søker selv en ønsket arbeidsplass  for praksisopphold.  Det viktigste for å få et  praksisopphold godkjent som del av bachelorgraden er ikke stedet i seg selv, men  hvilke arbeidsoppgaver som utføres i løpet av praksisoppholdet. 

Tilbake til psykologiemner

Mulige praksisplasser
Aktuelle arbeidssteder kan for eksempel være: barnehage, Nav kontor, HR-avdelinger, rekrutteringsbyrå, krisesenter, eldrehjem, sykehus, sykehjem, barnevernsinstitusjoner, familiehus, familievernkontor, rusomsorg, veldedige organisasjoner, helsestasjon. Dette er ikke en uttømmende liste, men noen eksempler på steder hvor det kan være relevante arbeidsoppgaver for praksis.

Emne: PSY 6930
Tittel: Internship/praksis
Type: Vagfritt emne
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 30 studiepoeng

Studenten er selv ansvarlig for å opprette kontakt med og/eller søke på relevante praksisplasser. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid ved en praksisplass er med på å styrke studentens CV, gir gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet samt gir studenten mulighet til å anvende teoretiske, faglige kunnskaper og ferdigheter.

Emnet har til formål å øke studentene muligheter inn i arbeidslivet styrker på den ene siden og studentens overgang fra student til arbeidstaker blir lettere på den andre.

 

Læringsutbytte for internship/praksis

Kunnskaper

  • Har kunnskap om hvordan psykologisk kunnskap anvendes innen det aktuelle praksisfeltet.

Ferdigheter

  • Kunne samarbeide med andre fagpersoner
  • Kunne kommunisere profesjonelt på en arbeidsplass
  • Kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver etter rådende rutiner og regler på den aktuelle arbeidsplass

Generell kompetanse

  • Utvikle forståelse for hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer former arbeidshverdagen.
  • Utvikle seg som arbeidstaker
  • Utvikle forståelse for nettverksbygging og karriereutvikling.

 

Adgangsregulering

Studenten skal levere en plan for praksisplassen som skal godkjennes av fagansvarlig før studenten starter opp sin praksisperiode.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av to deler. Det ene arbeidskravet består av å dokumentere et minimum på 80 % tilstedeværelse på arbeidsplassen i en praksisperiode på 18 uker. Det andre arbeidskravet består av en oppfølgingssamtale med kontaktperson ved Bjørknes Høyskole.

 

Eksamen

Eksamen i PSY6930 Internship/praksis består av en individuell skriftlig oppgave på 1500 ord (+/- 10 %) knyttet til praksisoppholdet.

 

Tilbake til psykologiemner