Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Fakta om emnet
Emne:                                 PSY 6910
Tittel:                                  Internship/praksis
Type:                                   Vagfritt emne
Plassering:                        3. semester/5. semester. Dette emnet kan ikke tas som enkeltemne.
Studiepoeng:                    10, 15 eller 30 studiepoeng

 

Studenten er selv ansvarlig for å opprette kontakt med og/eller søke på relevante praksisplasser. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid ved en praksisplass er med på å styrke studentens CV, gir gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet samt gir studenten mulighet til å anvende teoretiske, faglige kunnskaper og ferdigheter.

Emnet har til formål å øke studentene muligheter inn i arbeidslivet styrker på den ene siden og studentens overgang fra student til arbeidstaker blir lettere på den andre.

 

Læringsutbytte
Kunnskaper

–          Har kunnskap om hvordan psykologisk kunnskap anvendes innen det aktuelle praksisfeltet.

 

Ferdigheter

–          Kunne samarbeide med andre fagpersoner

–          Kunne kommunisere profesjonelt på en arbeidsplass

–          Kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver etter rådende rutiner og regler på den aktuelle arbeidsplassen.

 

Generell kompetanse  

–          Utvikle forståelse for hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer former arbeidshverdagen.

–          Utvikle seg som arbeidstaker

–          Utvikle forståelse for nettverksbygging og karriereutvikling.

 

Adgangsregulering

Studenten skal levere en plan for praksisplassen som skal godkjennes av fagansvarlig før studenten starter opp sin praksisperiode.

 

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av to deler. Det ene arbeidskravet består av å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver om studentens tilstedeværelse på arbeidsplassen i praksisperioden i henhold til kontrakten. Det andre arbeidskravet består av to oppfølgingssamtaler med kontaktperson ved Bjørknes Høyskole.

 

Eksamen
Eksamen i PSY6910 Internship/praksis består av en individuell skriftlig oppgave på 2000 ord (+/- 10 %) knyttet til praksisoppholdet.