Gjennom alle trimestrene har du praktiske tilleggskurs fra Saxion University som alle er obligatotoriske

Obligatoriske, praktiske tilleggsfag

Gjennom alle trimestrene har du praktiske tilleggskurs fra Saxion University som alle er obligatotoriske

Research / Innovation

Et viktig emne for den moderne fysioterapeut. Det er viktig å holde seg oppdatert på hva vitenskapen sier om utviklingen i de forskjellige fagområder innenfor yrket. Undervises i trimester 2 og 3

 

Klinisk Fysioterapi

Du lærer undersøkelsesmetodikk og teknikk. Under-søkelsesmetodikken er tuftet på ”Clinical Reasoning” og har som mål å kunne gi studenten muligheten til å gjøre kliniske vurderinger av pasientens plager og være i stand til å stille en fysioterapeutisk diagnose. Undervises i trimester 1,2,3.

 

Øvelsesterapi

Treningslære og praktisk opplæring i oppbygging og tilpasning av øvelser for alle treningskvaliteter. Undervises i trimester 1,2,3.

 

Massasje

Opplæring i basisferdigheter i massasje ved bruk av forskjellige massasjeteknikker på ryggen og under- og overekstremitetetene. Undervises i trimester 1,2,3.

 

Fysioteknikk

Opplæring i basisferdigheter i varme- og kuldeterapi og TENS. Undervises i trimester 1,2,3.

 

Study Team Meetings

Undervisning i små grupper. Rettet mot prosjektarbeid og samarbeid. Undervisningen er lagt opp rundt praktiske caser og arbeidskrav. Undervises i trimester 1,2,3.

 

Biomekanikk

Emnet gir en innføring i generelle prinsipper for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til grunnleggende bevegelsesformer og idrettsaktiviteter. Undervises i trimester 2.