Emnet gir en innføring i generelle mekanismer for sykdomsutvikling, samt sykdommer i de ulike organsystemene.

Læringsutbytte

Kandidaten…

 • Har kunnskap om de viktigste generelle sykdomsmekanismene i kroppen.
 • Kjenner til generelle prinsipper innen farmakologi
 • Kjenner til den generelle oppbygningen av mikroorganismer, og hvordan disse mikroorganismene kan utløse sykdom.
 • Har kunnskap om de viktigste kliniske uttrykk for infeksjon, samt hvordan infeksjoner spres og kan forebygges.
 • Har kunnskap om de viktigste sykdommene i hjerte- og karsystemet
 • Kjenner til de viktigste sykdommene i blodet
 • Har kunnskap om de viktigste sykdommene i luftveiene
 • Kjenner til de viktigste sykdommene i nyre og urinveier
 • Kjenner til de viktigste sykdommene i fordøyelsessystemet
 • Kjenner til de viktigste sykdommene i nervesystemet
 • Har kunnskap om de viktigste sykdommene i endokrine organer
 • Kjenner til de viktigste sykdommene i øvre luftveier og øret
 • Kjenner til de viktigste sykdommene i øynene
 • Kjenner til de vanligste revmatologiske sykdommene
 • Kjenner til aldringsprosessen og de vanligste sykdommene innen geriatri
 • Kjenner til de viktigste sykdommene hos barn
 • Kjenner til de viktigste sykdommene i huden
 • Kjenner til hva som kjennetegner et normalt svangerskap og vanlige plager og sykdommer under svangerskap, samt plager knyttet til overgangsalderen (klimakteriet)

 

Ferdigheter

 • Kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene sykdommer i ulike organsystemer.

 

Generell kompetanse

 • Har innsikt i hvordan sykdom i de ulike organsystemene påvirker livskvalitet og prognose, samt kjenner begrensninger i egen kunnskap

 

Obligatoriske arbeidskrav

I dette emnet er det to obligatoriske innleveringsoppgaver.

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig nettbasert eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Eksamen kan også avholdes stedlig. Det gis bokstavkarakter (A-F)

 

Opptak og adgangsregulering

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr opptaksreglementet.