Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi. Disse temaene er både generelle, slik som biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk, og spesifikke innenfor de ulike organsystemenes anatomi og fysiologi.

Læringsutbytte:

Kandidaten skal..

 • Kjenner til cellens grunnleggende oppbygning og funksjon, med særlig vekt på cellemembranen, DNA, proteinsyntese, celledeling, energiomsetning og cellekommunikasjon
 • Har grunnleggende kunnskap om oppbygning og funksjon av de fire hovedtypene vev
 • Har kjennskap til generelle prinsipper innen medisinsk genetikk, med særlig vekt på arvematerialets funksjon og organisering, enkel arvegang og multifaktoriell arv
 • Kjenner til immunsystemets inndeling, funksjon og oppbygning, med særlig vekt på egenskaper og funksjon av komponentene i det medfødte og ervervede immunforsvaret, samt grunnleggende regulering av immunresponsen.
 • Har kunnskap om grunnleggende funksjon og oppbygningen av nerveceller og nervesystemet
 • Kjenner til oppbygning og funksjon av de vanligste sanseorganene
 • Har kunnskap om de mest sentrale endokrine organene og hormonene i kroppen
 • Har kunnskap om oppbygning og funksjon av hjertet og sirkulasjonssystemet
 • Kjenner til oppbygning og funksjon av nyrene og urinveiene, samt regulering av sentrale elektrolytter og syre/base-nivå
 • Kjenner til respirasjonssystemets oppbygning og funksjon, inkludert anatomi, fysiologi og respirasjonsregulering
 • Kjenner til fordøyelsessystemets oppbygning og funksjon
 • Kjenner til sentrale elementer ved human reproduksjon
 • Har kunnskap om oppbygning og funksjon av muskler, sener, ledd, knokler og huden

 

Ferdigheter

 • Kan reflektere over hvilke muskler som er involvert i bevegelser av de store ledd.
 • Kan reflektere over hvordan legemidler kan gi bivirkninger

 

Generell kompetanse

 • Kan utveksle synspunkter om hvordan de ulike organsystemene virker sammen.

 

Obligatoriske arbeidskrav

I dette emnet er det obligatoriske nettkurs i anatomi og fysiologi.

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig nettbasert eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Eksamen kan også avholdes stedlig. Det gis bokstavkarakter (A-F)

 

Opptak og adgangsregulering

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr opptaksreglementet.