Temaet er respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir en innføring i hvordan kroppens luftveier fungerer, hva maten består av, og hvordan det vi spiser fordøyes og absorberes i kroppen.

Tilbake til bachelor i ernæring

Tilbake til årsenhet i medisin grunnfag

 

Innhold

Emnet gir organbasert opplæring i respirasjonsorganene, fordøyelsessystemet og grunnleggende ernæringsfysiologi. Emnet gir en innføring i hvordan kroppens respirasjonssystem fungerer, hva maten består av, og hvordan det vi spiser fordøyes og absorberes i kroppen.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kjenner til respirasjonssystemets oppbygning og funksjon, inkludert anatomi, fysiologi og respirasjonsregulering
 • Har kunnskap om de viktigste sykdommene i nedre luftveier
 • Har kunnskap om normal anatomi og fysiologi i øre-nese-hals og de viktigste sykdommene i øvre luftveier og øret
 • Har kunnskap om fordøyelsessystemets oppbygning og funksjon
 • Kjenner til fordøyelse og absorpsjon av vanlige næringsstoffer samt de mest sentrale reguleringsmekanismene i fordøyelsessystemet
 • Har kunnskap om de viktigste sykdommene i fordøyelsessystemet
 • Kjenner til hovedgruppene av næringsstoffer som finnes i mat, inkludert energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og sporstoffer
 • Kjenner til energiomsetningen og –balansen i kroppen, samt de nasjonale kostholdsanbefalingene

Ferdigheter

 • Kan gjenkjenne og beskrive makroskopiske preparater og histologiske snitt av nyrene- og urinveiene samt luftveiene
 • Kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene ved respirasjonssykdom, øre-nese-hals-sykdom og fordøyelsessykdom
 • Kan gjenkjenne og beskrive histologiske snitt av mage-tarmkanalen samt leveren og bukspyttkjertelen

Generell kompetanse

 • Har innsikt i hvordan sykdom i respirasjonssystemet, øre-nese-hals og fordøyelsessystemet påvirker livskvalitet og –forløp samt kjenner begrensninger i egen kunnskap

 

Tidsramme

1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

I dette emnet er det tre obligatoriske kurs, i tillegg til krav om aktiv deltakelse i det digitale klasserommet:

 • Godkjent kurs «disseksjon av lunge»
 • Godkjent kurs «histologi av lunge»
 • Godkjent kurs «kurs i lungefysiologi»

Kursene tas som elektronisk kurs, og må være godkjent før man kan meldes opp til eksamen.

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

MED 1100 eller tilsvarende (kan tas samtidig). Dette emnet tas sammen med studenter på årsstudium i medisin grunnfag.

 

Tilbake til bachelor i ernæring

Tilbake til årsenhet i medisin grunnfag