Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Disse temaene er biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi, innføring i nervesystemet og endokrinologi. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk. Innholdet i dette emnet gir grunnlag for forståelse av de påfølgende, organrelaterte emnene.

Tilbake til bachelor i ernæring

Tilbake til årsenhet i medisin grunnfag

 

Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Disse temaene er biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi, innføring i nervesystemet og endokrinologi. Innholdet i dette emnet gir grunnlag for forståelse av de påfølgende organrelaterte emnene.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kunnskap om cellens grunnleggende oppbygning og funksjon, med særlig vekt på cellemembranen, DNA, proteinsyntese, celledeling, energiomsetning og cellekommunikasjon
 • Har grunnleggende kunnskap om oppbygning og funksjon av de fire hovedtypene vev i kroppen (epitel, støtte- og bindevev, nervevev og muskelvev)
 • Har grunnleggende kunnskap om generelle prinsipper i medisinsk genetikk, med særlig vekt på arvematerialets funksjon og organisering, enkel arvegang og multifaktoriell arv
 • Kjenner til de vanligste generelle sykdomsmekanismene i kroppen, med spesiell vekt på celleskade, betennelse, aterosklerose, tromboembolisme, infarkt, sjokk og kreft
 • Har kunnskap om generelle prinsipper i legemiddelbehandling, farmakokinetikk, farmakodynamikk og interaksjoner
 • Har kunnskap om grunnleggende funksjon og oppbygningen av nerveceller og nervesystemet
 • Kjenner til de mest sentrale endokrine organene og hormonene i kroppen

Ferdigheter

 • Kan vurdere ikke-patologiske histologisnitt ved å skille mellom de ulike hovedtypene vev og strukturer
 • Kan fremstille, tolke og begrunne enkle arveskjemaer for arvelig sykdom
 • Kan reflektere over hvordan legemidler kan gi bivirkninger

Generell kompetanse

 • Har innsikt i sammenhengen mellom generelle sykdomsmekanismer, patofysiologien og hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg og kan relatere dette til normal cellefunksjon og signalering
 • Kan utveksle synspunkter om cellebiologi i lys av basalforståelse av kjemi, biokjemi og fysikk

 

Tidsramme

1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent kurs i histologi

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr. Opptaksreglementet. Dette emnet tas sammen med studenter på årsstudium i medisin grunnfag.

 

Tilbake til bachelor i ernæring

Tilbake til årsenhet i medisin grunnfag