Emnet gir studenten kunnskap og ferdigheter knyttet til muskel- og skjelettsystemets anatomi, kraniet og anatomien i hoderegionen. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon på et makroanatomisk nivå. Praktisk-teoretisk undervisning er sentralt i dette emnet.

 

Læringsutbytte

 

Kunnskap: 

  • Kjenner til makroskopisk oppbygning og funksjon av kroppens nerve og bevegelsessystem   
  • Har kunnskap om de ulike topografiske lokalitetene, slik som over- og underekstremitetene, thorax, abdomen, pelvis, hode og nakke 

Ferdigheter: 

  • Kan anvende engelsk latinsk nomenklatur på anatomiske strukturer  
  • Kan finne fram til makroanatomiske strukturer, og kan reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon 
  • Kan anvende fysiologisk kunnskap på praktisk-medisinske problemstillinger 

Generell kompetanse: 

  • Kan planlegge og gjennomføre praktiske øvelser i samarbeid med andre 
  • Kan omgås medstudenter og modeller respekt- og hensynsfullt i undersøkelsessituasjoner, eksempelvis ved funksjonsundersøkelser 

 

 

Obligatorisk arbeidskrav

 

  • Praktisk-metodisk ferdighetstrening i anatomi (75% oppmøte) 

 

 

Vurderingsform

 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir én samlet karakter i emnet: 

  • Stedlig skriftlig eksamen på 2 timer (teller 40 %) 
  • Muntlig-praktisk eksamen (ca. 20 min. forberedelse og ca 20 min. muntlig eksaminasjon) (teller 60 %) 

Begge eksamener må bestås for å bestå emnet. Det gis bokstavkarakter (A-F).