Emnet gir studenten en introduksjon til kroppens oppbygning og systemer. Studenten vil tilegne seg kunnskaper og ferdigheter knyttet til kroppens organ, nerve- og bevegelsesystem. Emnet inneholder også en innføring i endokrin fysiologi samt signalering i kroppen. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon

Læringsutbytte i introduksjon til anatomi og fysiologi

Etter endt emne har studenten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

 • Kunnskap om makroskopisk oppbygning og funksjon av kroppens organsystemer, slik som respirasjon-, sirkulasjon-, sanse-, reproduksjons, nyre-urinveis-, fordøyelses og hudsystemet
 • Kunnskap om signalering generelt, og hormoners funksjon i kroppen
 • Kjenner til fysiologisk funksjon av kroppens organsystemer

Ferdigheter

 • Kan reflektere over betydningen av det endokrine system og nervesystemet for regulering av kroppens funksjon
 • Kan finne fram til makroanatomiske strukturer, og kan reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon
 • Kan anvende fysiologisk kunnskap på praktisk-medisinske problemstillinger
 • Kan finne fram til sentrale anatomiske strukturer ved bruk av MR og CT

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre praktiske øvelser i samarbeid med andre
 • Kan omgås medstudenter og modeller respekt- og hensynsfullt i undersøkelsessituasjoner, eksempelvis ved funksjonsundersøkelser

Obligatoriske arbeidskrav

Emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

 • Disseksjonskurs i hjerte og lunger (80 % oppmøte)

 

Vurderingsform

 • Stedlig skriftlig eksamen på 1 time. Det gis bokstavkarakter (A-F).