Emnet gir studenten innføring i praktisk-teoretisk førstehjelp og vil gjøre studenten i stand til å utføre førstehjelp utenfor sykehus. Emnet omhandler videre medisinsk historie og etikk.

Læringsutbytte i samfunn og medisin I

Etter endt emne vil studenten ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • Har kunnskap om indikasjon for, effekten av og praktisk gjennomføring av førstehjelp
  • Kjenner til sentrale hendelser i medisinsk historie og utvikling av medisinsk praksis i et historisk perspektiv
  • Kjenner til sentrale aspekter innen medisinsk etikk

 

Ferdigheter

  • Kan gjennomføre førstehjelp utenfor sykehus i ulike realistiske situasjoner
  • Kan reflektere over medisinsk-etiske problemstillinger

Generell kompetanse

  • Kjenner til sammenhenger mellom medisinske problemstillinger, førstehjelp og etikk

 

Obligatoriske arbeidskrav

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

  • Praktisk-metodisk ferdighetstrening i førstehjelp
  • Refleksjonsnotat i medisinsk etikk

 

Vurderingsform

  • Digital eksamen på 1 time. Det gis bestått/ ikke-bestått.