Emnet gir studenten innføring i praktisk-teoretisk førstehjelp og vil gjøre studenten i stand til å utføre førstehjelp utenfor sykehus. Emnet omhandler videre medisinsk historie og etikk.

Læringsutbytte for samfunn og medisin 1

Etter endt emne vil studenten ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

  • Har kunnskap om indikasjon for, effekten av og praktisk gjennomføring av førstehjelp
  • Kjenner til sentrale hendelser i medisinsk historie og utvikling av medisinsk praksis i et historisk perspektiv
  • Kjenner til sentrale aspekter innen medisinsk etikk

 

Ferdigheter

  • Kan gjennomføre førstehjelp utenfor sykehus ut fra ulike realistiske situasjoner
  • Kan reflektere over medisinsk-etiske problemstillinger

 

Generell kompetanse

  • Kjenner til sammenhenger mellom medisinske problemstillinger, førstehjelp og etikk

 

Obligatoriske arbeidskrav

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

  • Praktisk metodisk ferdighetstrening i førstehjelp
  • Innleveringsoppgave: refleksjonsnotat i medisinsk etikk

 

Tidsramme
Total arbeidsbelastning er 133 timer

 

Vurderingsform

Stedlig eksamen (2 timer) med multiple choice og fritekstoppgaver (teller 100 %). Alle læringsutbytter kan testes. Det gis bokstavkarakter (A-F).