Emnet omhandler cellebiologiske prosesser som cellens funksjon, kommunikasjon, livssyklus, overlevelse og overføring av genetisk informasjon. Emnet gir en innføring i hvordan skade kan påvirke celle- og vevsfunksjon, og hvordan både genetikk og epigenetikk regulerer kroppens funksjon. Det blir også gitt grunnleggende opplæring i molekylærbiologiske metoder.

 

Læringsutbytte 

Kunnskap: 

 • Har kunnskap om grunnleggende mendelsk genetikk, populasjonsgenetikk og arvemønstre relatert til sykdom 
 • Har kunnskap om transkripsjon og translasjon av genetiske koder til funksjonelt protein 
 • Har kunnskap om regulering av prokaryot og eukaryot genuttrykk, inkludert fosterutvikling  
 • Har kunnskap om cellesyklus med gjennomgang av syklusens faser, molekylær regulering og kontroll ved celledeling 
 • Har kunnskap om signalsystemer, herunder deres komponenter og regulering  
 • Har kunnskap om cellulære forsvarsmekanismer og celledød, inkludert immunforsvaret 
 • Har kunnskap om genetiske og molekylære mekanismer i utvikling av kreft 
 • Har kunnskap om prinsipper for molekylærbiologiske arbeidsmetoder og deres anvendelse i genteknologi 

Ferdigheter: 

 • Kan sette opp og anvende arvediagrammer 
 • Kan tolke anvendelse av grunnleggende molekylære metoder  

 

Obligatorisk arbeidskrav 

 • Nettkurs i metode med hovedfokus på genteknologi 

 

Vurderingsform 

Stedlig, skriftlig eksamen på 2 timer. Det gis bokstavkarakter (A-F).