Emnet gir en grunnleggende innføring i pro- og eukaryote celler og organismers oppbygging. Det legges vekt på både intra- og ekstracellulære strukturer og deres funksjoner for cellens levedyktighet. Videre gir emnet en innføring i nukleinsyrer og kromosomers struktur og deres molekylærbiologiske mekanismer.

 

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i pro- og eukaryote celler og organismers oppbygging. Det legges vekt på både intra– og ekstracellulære strukturer og deres funksjoner for cellens levedyktighet. Videre gir emnet en innføring i nukleinsyrer og kromosomers struktur og deres molekylærbiologiske mekanismer. 

 

Læringsutbytte

Kunnskap: 

  • Har kunnskap om oppbygningen av eukaryote celler, prokaryote celler og virus. 
  • Har kunnskap om celleorganellenes funksjon, vesikkeltransport og cellulær transport 
  • Har kunnskap om cellulære membraner og membrantransport 
  • Har kunnskap om ekstracellulær matriks og celleforbindelser 
  • Har kunnskap om struktur og funksjon av cellekjernen med innføring i kromosomer, gener og nukleinsyrers struktur, samt replikasjon og reparasjon av DNA  
  • Har kunnskap om ulike mikroskoptyper og prinsippene for deres oppbygging og bildedeteksjon 

 

Ferdigheter: 

  • Kan anvende et lysmikroskop og preparere enkle preparat 

 

Obligatorisk arbeidskrav 

  • Mikroskopkurs  

 

Vurderingsform

Stedlig, skriftlig multiple choice-eksamen (1 time). Det gis bestått/ikke bestått. 

 

Endringer pga. tiltak for å redusere spredning av koronasmitte 1.semester 2020/2021

Stedlig, skriftlig eksamen vil avholdes som digital eksamen som tas hjemme.