Emnet omhandler cellebiologiske prosesser og grunnleggende metoder innen molekylærbiologi. Det legges vekt på cellulær struktur, funksjon og replikasjon, samt cellulær og ekstracellulær signalering. Emnet gir en innføring i hvordan skade kan påvirke celle- og vevsfunksjon, samt hvordan arvematerialet regulerer kroppens funksjon. Emnet gir også en grunnleggende innføring i hvordan bruke nettbaserte vitenskapelige databaser til å oppdatere egen kunnskap, og en innføring i sikker atferd i laboratoriet.

Læringsutbytte for celle- og molekylærbiologi

Etter endt emne vil studenten har studenten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

 • Kjenner til oppbygningen av eukaryote og prokaryote celler samt ekstracellulært matriks og celleforbindelser.
 • Kunnskap om struktur og funksjon av cellekjernen og ulike former for celledeling
 • Kunnskap om DNA-biologien, inkludert prinsipper i epigenetisk regulering, regulering av transkripsjon og mRNA-prosessering
 • Kunnskap om translasjonsprosessen, herunder posttranslasjonell modifikasjon
 • Kjenner til celleorganellenes funksjon, vesikkeltransport og cellulær transport
 • Kjenner til cellulære forsvarsmekanismer
 • Kunnskap om intracellulær signalering
 • Kunnskap om mekanismer for celleskade, herunder karsinogenese
 • Kjenner til generell og medisinsk genetikk, inkludert grunnprinsippene innen farmakogenetikk
 • Kunnskap om grunnleggende metoder innen molekylærbiologi
 • Kjenner til prinsipper for molekylær diagnostikk og genterapi

 

Ferdigheter

 • Kan anvende grunnleggende laboratoriemetoder
 • Kan sette opp og anvende arvediagrammer
 • Kan vurdere når det er grunnlag for å gjennomføre prenatal diagnostikk

 

Generell kompetanse

 • Viser evne til samarbeid og tar ansvar for sikker atferd i laboratoriet
 • Har en kritisk vurdering til evidens av kunnskap innhentet fra ulike kilder

Tidsramme: Total arbeidsbelastning er 320 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

 • Nettkurs i farmakologi
 • Laboratoriekurs i molekylærbiologi (80% oppmøte)
 • Nettkurs i laboratoriearbeid
 • Nettkurs i genetikk med arvediagrammer

 

Vurderingsform

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir én samlet karakter i emnet.

 • Del 1: Digital eksamen (1 time) med multiple choice (teller 25 %)
 • Del 2: Stedlig eksamen (4 timer) med multiple choice og fritekstoppgaver. Alle læringsutbytter kan testes (teller 75%)
  Du må bestå begge to for å bestå emnet.  Det gis bokstavkarakter (A-F).