Emnet omhandler cellebiologiske prosesser og grunnleggende metoder innen molekylærbiologi. Det legges vekt på cellulær struktur, funksjon og replikasjon, samt cellulær og ekstracellulær signalering. Emnet gir en innføring i hvordan skade kan påvirke celle- og vevsfunksjon, samt hvordan arvematerialet regulerer kroppens funksjon.

Læringsutbytte for celle- og molekylærbiologi

Etter endt emne vil studenten har studenten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

 • Kjenner til oppbygningen av eukaryote og prokaryote celler samt ekstracellulært matriks og celleforbindelser.
 • Kjenner til celleorganellenes funksjon, vesikkeltransport og cellulær transport
 • Kunnskap om struktur og funksjon av cellekjernen og ulike former for celledeling
 • Kunnskap om DNA-biologien, inkludert prinsipper i epigenetisk regulering, regulering av transkripsjon og
 • mRNA-prosessering
 • Kunnskap om translasjonsprosessen, herunder posttranslasjonell modifikasjon
 • Kjenner til cellulære forsvarsmekanismer
 • Kunnskap om intracellulær signalisering
 • Kunnskap om mekanismer for celleskade, herunder karsinogenese
 • Kjenner til generell og medisinsk genetikk
 • Kunnskap om grunnleggende metoder innen molekylærbiologisk forskning
 • Kjenner til prinsipper for molekylær diagnostikk og genterapi

 

Ferdigheter

 • Kan anvende grunnleggende laboratoriemetoder
 • Kan sette opp og anvende arvediagrammer

 

Generell kompetanse

 • Viser evne til samarbeid og tar ansvar for sikker atferd i laboratoriet

 

Obligatoriske arbeidskrav

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

 • Laboratoriekurs (80% oppmøte)
 • Nettkurs i laboratoriearbeid
 • Skriftlig test på 1 time

 

Vurderingsform

Stedlig skriftlig eksamen på 2 timer. Det gis bokstavkarakter (A-F).