Opptaksprøvene til medisin-tannlege- og veterinærstudier i Sentral-Europa går alle på engelsk og består av mange medisinske faguttrykk. Det hjelper ikke om du er aldri så god i biologi og kjemi om du ikke kan medisinsk fagterminologi på engelsk!

Tilbake til kursoversikt

Medisinsk fagterminologi

Intensivt helgeseminar (lørdag og søndag kl 09-17 begge dager) hvor du får en gjennomgang av medisinsk fagterminologi fra de emneområdene som opptaksprøven er basert på (se på søknadshefte til de respektive universitetene). Tidligere opptaksprøver vil også benyttes som øvelse. Presentasjoner og kursmateriell er på engelsk mens undervisningen i hovedsak foregår på norsk.

 

Innhold i kurset medisinsk fagterminologi/latin

Kurset inneholder muntlig og skriftlig trening i form av avkrysningsoppgaver og utdypende spørsmål om forventninger til Sentral-Europa som studiested, selve studiet osv. Dette kurset er like viktig som kjemi- og biologi-kurset, både når det gjelder forberedelse til opptaksprøvene og forberedelse til selve studiene i Sentral-Europa.

Opptaksprøven til universitetene i Ungarn inneholder en egen engelsk del med 100 spørsmål. 20 av disse spørsmålene retter seg mot engelsk fagterminologi. Det er vanskelig å forberede seg på denne delen av opptaksprøven på egen hånd, da det ikke foreligger pensumlitteratur etc.

 

elin-holilokkKursholder Elin Holiløkk-Nakken

Elin har undervist i medisinsk fagterminologi ved Bjørknes Høyskole siden 2015. Hun studerte medisin ved Semmelweis University i Budapest, Ungarn i perioden 2006-2012. Etter medisinstudiet jobbet hun som lege i spesialisering på Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital frem til hun flyttet til Oslo i desember 2012. Hun jobber nå i barne- og ungdomspsykiatri på Barneseksjonen Enhet B på Oslo Universitetssykehus. Gjennom studietiden og senere har hun hatt ulike forenings- og tillitsverv, og er i dag styremedlem i LISBUP (fagmedisinsk underforening for utdanningskandidater i barne- og ungdomspsykiatri, underlagt Den norske legeforening).

 

Oversikt over datoer for intensivkurset finner du her

Meld deg på intensivkurs i medisinsk fagterminologi nå

Tilbake til kursoversikt