Opptaksprøvene til medisin- tannlege- og veterinærstudier i Sentral-Europa baserer seg blant annet på kjemi. Kjemikurset er et intensivt helgeseminar (lørdag og søndag) hvor du får en teoretisk gjennomgang av aktuelle kjemi- og biokjemi-emner, gjennomgang av tidligere opptaksprøver med mer.

Tilbake til kursoversikt

Intensivt forberedelseskurs kjemi

Helgekurs: lørdag og søndag ca  kl 09-17 begge dager. Presentasjoner og kursmateriell er på engelsk mens undervisningen i hovedsak foregår på norsk.

Oversikt over datoer for intensivkurset finner du her
Meld deg på intensivkurs i kjemi nå

 

Om kjemikurset:

Kurset har fokus på å dekke de tema som universitetene har satt på sine kravlister for opptaksprøvene. Dette innebærer uorganisk kjemi, organisk kjemi og introduksjon til biokjemi. I tillegg er det fokus på viktigheten av kjemi i den kliniske hverdagen (applikasjonsverdi) med eksempler fra hvordan kjemien vi lærer brukes i andre fag på medisinstudiet og i arbeidet som lege, veterinær eller tannlege. Kurset gjennomføres med forelesninger og foreleser stimulerer til diskusjon og spørsmål underveis. Alle deltakerne får utdelt et enkelt arbeidshefte og tidligere opptaksprøver vil bli delt ut, i tillegg til relevante arbeidsoppgaver. Øystein Hovi Rognerud har holdt kurset i 9 år og har hele veien tilpasset kurset mot tilbakemeldinger fra studenter og tidligere opptaksprøver.

 

Program dag 1

 • Introduction to inorganic chemistry.
 • Atomic theory and the structure of the atom.
 • Electron configuration and the periodic table.
 • Chemical bonds, chemical compounds, geometry and polarity.
 • States of matter, kinetic theory and types of reactions.
 • Stoichiometry, atomic formulas and molecular mass.
 • Acid and base theory, electrolytes, pH and buffers.

 

Program dag 2

 • Review from day 1.
 • Oxidation and reduction reactions.
 • Introduction to organic chemistry.
 • Alcohols, phenols, aldehydes and ketones.
 • Carboxylic acids and esters, amines and amides.
 • Stereoisomerism.
 • Saccharides and lipids.Proteins and enzymes.
 • Nucleic acids and genetics.
 • Review of biochemistry with important reaction chains. Metabolism.

 

Praktisk info om kjemikurset

Kjemikurset er forelesningsbasert. Foreleser snakker norsk, men forklarer konseptene på engelsk og har
selv både studert i Sentral-Europa og jobbet mange år i Norge. Kursdeltakerne får tilsendt powerpoint-presentasjonene etter kurset. Kurset varer fra 09.00-17.00 lørdag og søndag.

 

Bakgrunnskunnskap

Kurset lagt opp til at alle skal få en oversikt over temaene til opptaksprøven uavhengig av fagbakgrunn i kjemi, men det er alltid en fordel å ha hatt grunnleggende kurs i uorganisk kjemi og vært introdusert til organisk kjemi.Deltakerne bør ha med enkel kalkulator.

 

Om kursholder Laila Offernes

Laila har jobbet på Bjørknes Privatskole siden 1999 som kjemi- og naturfaglærer. Først ved siden av studier som timelærer og siden ansatt på fulltid fra 2008. Hun er utdannet kjemiker ved Universitetet i Oslo, der hun tok hovedfag og doktorgrad i materialkjemi ved Kjemisk Institutt under Professor Arne Kjekshus. Hennes Ph.D. ble avsluttet i 2007 og inneholder 9 publiserte artikler som omhandler fasediagrammer, ternære legeringer, magnetiske egenskaper og beregningskjemi (DFT).

Laila har også undervist ved UiO i flere semestre i KJ213, et fag i analyse av faste stoffer.

Hun er veldig glad i fag, i å undervise og i den gleden det er å oppdage ny kunnskap. Denne gleden ser hun hver dag hos sine studenter og det, og familien hennes,  er mye av grunnen til at hun fortsatte som lærer.
I dag er hun gift og har to tenåringer, bor på Grav i Bærum og trives godt med en aktiv fritid med blant annet ski- og kajakkturer.

Tilbake til kursoversikt