Opptaksprøvene til medisin- tannlege- og veterinærstudier i Sentral-Europa tar bla. utgangspunkt i biologi og baserer seg ikke på pensum fra norsk videregående skole. Siden opptaksprøven foregår på engelsk er det viktig at du ikke bare har forberedt deg på norsk.

Tilbake til kursoversikt

Intensivt forberedelseskurs biologi

Helgekurs: lørdag og søndag kl 09-17 begge dager. Presentasjoner og kursmateriell er på engelsk mens undervisningen i hovedsak foregår på norsk.

Oversikt over datoer for intensivkurset finner du her

Meld deg på intensivkurs i biologi nå

 

Om biologikurset

Intensivt helgeseminar (lørdag og søndag) hvor du får en teoretisk gjennomgang av aktuelle biologiemner, gjennomgang av tidligere opptaksprøver osv. Undervisningen holdes av en lege som er utdannet i Ungarn. Kurset er ment som et oppfriskningskurs for de som har hatt biologi fra før. Kurset fokuserer på tidligere opptaksprøver slik at du kan forberede deg best mulig. Opptaksprøvene tester deg i biologi og kjemi og engelsk fagterminologi

Emner/topics

Biologikurset omfatter følgende emner:

    • focus on cell biology
    • mitosis and meiosis
    • the structure and function of all the organ systems in animal/humans
    • basic genetics

I løpet av kurset løser vi og diskuterer rundt tidligere opptaksprøver. Samtidig får du tips om selvstudier  og hvordan du skal løse selve opptaksprøve-situasjonen som er ny for de fleste.

 

elin-holilokkKursholder Elin Holiløkk-Nakken

Elin har undervist ved Bjørknes Høyskole siden 2015. Hun studerte medisin ved Semmelweis University i Budapest, Ungarn i perioden 2006-2012. Etter medisinstudiet jobbet hun som lege i spesialisering på Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital i Trondheim frem til hun flyttet til Oslo i desember 2012. Hun jobber nå som konstituert overlege på Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Gjennom studietiden og senere har hun hatt ulike forenings- og tillitsverv, og er i dag styremedlem i LISBUP (fagmedisinsk underforening for utdanningskandidater i barne- og ungdomspsykiatri, underlagt Den norske legeforening) og NBUPF (Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening).

Tilbake til kursoversikt