I dette emnet vil du få grunnleggende matvarekunnskap og kjennskap til kostanbefalinger og helsefremmende matvarevalg på befolkningsnivå.

GERN1300 Mat og ernæring gjennom livets faser
I dette emnet vil du få grunnleggende matvarekunnskap og kjennskap til kostanbefalinger og helsefremmende matvarevalg på befolkningsnivå. Du vil lære om ernæring gjennom de ulike fasene av livet og hvilke anbefalinger og retningslinjer som er gjeldende. Du vil og få en innføring i ulike trenddietter.