Generell ernæring omhandler grunnleggende temaer innen ernæring og gir en introduksjon til energibegrepet, metabolisme, næringsstoffer, ernæring og helse samt kostholdsforskning. Studenten skal kjenne til verktøy for å kartlegge kosthold. Emnet bygger på kunnskap fra GERN1101.

Læringsutbytte for kosthold og ernæring for barn

Kunnskap:

 • Har grunnleggende kunnskap om energibegrepet og sentrale prinsipper rundt kroppens energiomsetning
 • Kan definere mål på undervekt, normalvekt og overvekt
 • Kjenner til hva kroppen består av med fokus på kroppssammensetning og energilagre
 • Kjenner til viktige prinsipper i biokjemi og hvordan energi frigjøres i cellen
 • Kjenner til sentrale reaksjonsveier i karbohydrat-, fett- og proteinstoffskiftet ogtil felles reaksjonsveier for de energigivende næringsstoffene
 • Kjenner til metabolisme før og etter måltid
 • Har grunnleggende kunnskap om kilder i kosten og anbefalt daglig inntak av fett, karbohydrater og protein, samt gjennomsnittlig inntak av disse næringsstoffene i Norge
 • Har grunnleggende kunnskap om de energigivende næringsstoffene, herunder den kjemiske oppbygningen og inndelingen, funksjoner i kroppen og omsetning
 • Har grunnleggende kunnskap om vitaminer, inkludert kilder i kosten, funksjon anbefalt inntak og vanlige mangel- og overskuddstilstander
 • Har grunnleggende kunnskap om utvalgte mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, natrium, jod, sink, selen og magnesium), inkludert kilder i kosten, funksjon og anbefalt inntak
 • Kjenner til aktører og virkemidler i norsk ernæringspolitikk, inkludert historisk utvikling av ernæringspolitikken
 • Kjenner til utviklingen av kostholdet i Norge, samt kostholdets rolle i utviklingen av livsstilssykdommer
 • Kjenner til vanlige vitenskapelige prinsipper og arbeidsmetoder som brukes i kostholdsforskning
 • Kjenner til oppbygningen av en vitenskapelig artikkel

 

Ferdigheter:

 • Kan anvende egnet verktøy til å kartlegge og beregne innhold av næringsstoffer og energi i et kosthold
 • Kan anvende kunnskap om energi til å estimere energibehov hos friske voksne
 • Kan beregne KMI og vurdere ernæringsstatus basert på vekt, høyde og prosentvis vektendring
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse på skriftlig arbeid og justere denne under veiledning

 

Kompetanse:

 • Kan skriftlig formidle og presentere sentralt fagstoff innenfor ernæringsfaget

 

Arbeidskrav

 • Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene består av følgende oppgave og kurs:
 • Skriftlig innleveringsoppgave: Rapport fra oppgave i kostregistrering. Studenten lærer å gjøre en registrering av eget kosthold og næringsberegne dette vha. et kostberegningsprogram. Studenten skriver en rapport fra oppgaven. Omfang: ca. 1000-2000 ord.
 • Nettkurs om kost og energi. Kurset består av kursartikler der studenten lærer å gjøre beregninger av energiprosent for ulike makronæringsstoffer, BMR, energibehov, og ca. 25 automatiserte oppgaver.

 

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F).