I dette emnet vil du få en innføring i grunnleggende tema innen ernæring.

GERN1200 Generell ernæring
I dette emnet vil du få en innføring i grunnleggende tema innen ernæring. Du vil lære om energi, og metabolisme, næringsstoffer og sammenhengen mellom kosthold og helse. Du vil og få en introduksjon til kostholdsforskning og du vil bli kjent med nyttige verktøy for å kartlegge et kosthold.