Emnet omhandler de deler av kroppen som er sentrale for å forstå ernæringsfysiologi med et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene fordøyes og absorberes. I tillegg omhandler emnet grunnleggende matkunnskap og kjennskap til kostanbefalinger.

Læringsutbytte for  Anatomi, fysiologi og matkunnskap

Kunnskap

 • Har grunnleggende kunnskap om cellebiologi, herunder cellens oppbygning og funksjon, celledeling, cellekommunikasjon og transport over cellemembraner
 • Kjenner til DNA-molekylets oppbygning og funksjon, samt hvordan proteiner syntetiseres
 • Kjenner til prinsippene for signaloverføring i kroppen
 • Kjenner til de viktigste endokrine organer og hormoner, deres hovedfunksjon og hvordan hormonnivåene i kroppen reguleres
 • Kan beskrive mage- og tarmkanalens oppbygning
 • Har kunnskap om reguleringen av mage-tarmkanalens funksjoner og kan beskrive sentrale prosesser slik som sekresjon, fordøyelse, absorpsjon og motilitet
 • Kjenner til oppbygningen og funksjonen til ulike typer organer, inkludert nervesystemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, muskel- og skjelettsystemet
 • Har grunnleggende kunnskap om hvordan lever og bukspyttkjertelen er oppbygd og fungerer
 • Har grunnleggende kunnskap om de energigivende næringsstoffene
 • Har kunnskap om de ulike matvaregruppene, og hva som kjennetegner disse
 • Kjenner til ulike merkeordninger av matvarer
 • Kjenner til nasjonale anbefalinger og retningslinjer for kosthold i befolkningen

Ferdigheter

 • Kan anvende den norske matvaretabellen for å vurdere innholdet av næringsstoffer i ulike matvarer
 • Kan vurdere næringsdeklarasjoner på matvarer

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen:

 • Kurs i fordøyelsessystemets anatomi. Kurset inneholder kursartikler som gjennomgår oppbygning av ulike deler av fordøyelsessystemet, og ca. 10 automatiserte oppgaver.
 • Kurs i fordøyelsessystemets fysiologi. Kurset inneholder kursartikler som gjennomgår hvordan ulike deler av fordøyelsessystemet fungerer, og ca. 10 automatiserte oppgaver.
 • Kurs i matkunnskap. Kurset består av kursartikler om matkunnskap og ca. 10 automatiserte oppgaver.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F).