I dette emnet lærer du om kroppen, med hovedfokus på de delene av kroppen som er viktig for å forstå ernæringsfaget. Det vil være et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene karbohydrat, protein og fett fordøyes og tas opp.

Til studiesiden om grunnleggende ernæring

Kunnskap:

 • Har grunnleggende kunnskap om cellebiologi, herunder cellens oppbygning og funksjon, celledeling, cellekommunikasjon og transport over cellemembraner
 • Kjenner til DNA-molekylets oppbygning og funksjon, samt hvordan proteiner syntetiseres
 • Kjenner til prinsippene for signaloverføring i kroppen
 • Kjenner til de viktigste endokrine organer og hormoner, deres hovedfunksjon og hvordan hormonnivåene i kroppen reguleres
 • Kan beskrive mage- og tarmkanalens oppbygning
 • Har kunnskap om reguleringen av mage-tarmkanalens funksjoner og kan beskrive sentrale prosesser slik som sekresjon, fordøyelse, absorpsjon og motilitet
 • Kjenner til oppbygningen og funksjonen til ulike typer organer, inkludert nervesystemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, muskel- og skjelettsystemet
 • Har grunnleggende kunnskap om hvordan lever og bukspyttkjertelen er oppbygd og fungerer
 • Har grunnleggende kunnskap om de energigivende næringsstoffene

 

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

 • Kurs i fordøyelsessystemets anatomi. Kurset inneholder kursartikler som gjennomgår oppbygning av ulike deler av fordøyelsessystemet, og ca. 10 automatiserte oppgaver.
 • Kurs i fordøyelsessystemets fysiologi. Kurset inneholder kursartikler som gjennomgår hvordan ulike deler av fordøyelsessystemet fungerer, og ca. 10 automatiserte oppgaver.
 • Aktiv deltakelse i digitalt klasserom.

 

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F).

Eksamen kan tas på nett som netteksamen eller i høyskolens lokaler.