I dette emnet lærer du om kroppen, med hovedfokus på de delene av kroppen som er viktig for å forstå ernæringsfaget

GERN 1100 Anatomi og fysiologi
I dette emnet lærer du om kroppen, med hovedfokus på de delene av kroppen som er viktig for å forstå ernæringsfaget. Det vil være et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene karbohydrat, protein og fett fordøyes og tas opp.