Emnet gir en innføring i hvordan kroppen blir påvirket av og tilpasser seg ytre stimuli. Det legges vekt på hvordan organsystemene virker sammen for å opprettholde homeostasen. Det tas utgangspunkt i ulike stimuli kroppen kan bli utsatt for, men man går ikke vesentlig inn i de aspekter som har med sykdom å gjøre.

Enkeltemnet inngår i halvårsenheten funksjonell anatomi
FAF 1300 bygger på FAF1100 og FAF1200 

 

Læringsutbytte

Etter dette emnet skal studentene kunne forklare hvordan kroppen reagerer på ytre stimuli, og tilpasser seg disse. Det gjelder både fysiske stimuli (som høyt og lavt lufttrykk, kulde og varme, og endring i væsketilførsel), endringer i kosthold, og fysisk aktivitet og trening.

 

Spesifisert læringsutbytte:

Om fysisk aktivitet skal studenten kunne

 • Forklare metabolske og hormonelle omstillinger ved fysisk aktivitet
 • Drøfte respiratorisk kompensasjon og regulering ved fysisk aktivitet
 • Beskrive temperaturregulering ved fysisk aktivitet
 • Forklare den kardiovaskulær respons ved fysisk aktivitet
 • Forklare feedforward responser på fysisk aktivitet
 • Kjenne til hvordan fysisk aktivitet påvirker muligheten til å tilegne seg ferdigheter

Om trening skal studenten kunne:

 • Beskrive endringer i skjelettmuskelfunksjon
 • Forklare kardiovaskulære endringer og begrensninger
 • Kjenne til hormonelle endringer ved trening
 • Drøfte risikofaktorer ved trening

Om væske og elektrolyttbalanse skal studenten kunne

 • Beskrive normal regulering av væske og saltbalanse
 • Forklare kroppens respons på overhydrering
 • Forklare kroppens respons på dehydrering
 • Kjenne til situasjoner som kan utløse over- og underhydrering
 • Forklare hvordan ulike situasjoner kan gi forstyrrelse i syre base reguleringen, og hvordan kroppen takler dette

Om termisk påvirkning skal studenten kunne

 • Beskrive sansning av kulde/varme
 • Forklare hudens reaksjon og tilpasning til kulde og varme
 • Forklare sentralnervøs respons på kulde/varme
 • Kjenne til kardiovaskulær og respiratorisk respons på kulde / varme
 • Forklare kroppens reaksjoner ved alvorlig hyper- og hypotermi

Om funksjonell ernæring skal studenten kunne

 • Forklare hva som skjer i kroppen ved ensidig kosthold
 • Beskrive hvordan kroppen konverterer en type næringsstoff til en annen
 • Kjenne til fordøyelseskanalens og andre organers tilpasning til ulike typer kosthold
 • Drøfte hvordan kroppen adapteres til lavt/høyt energiinntak
 • Kjenne til hvordan kulturelle forskjeller i kosthold påvirker kroppen
 • Beskrive de fysiologiske konsekvensene av over- og underernæring

Om høyt/lavt lufttrykk skal studenten kunne

 • Beskrive kardiovaskulære omstillinger ved endringer i lufttrykk
 • Drøfte respiratoriske omstillinger ved eksponering for hyperbar/hypobar atmosfære
 • Kjenne til andre fysiologiske tilpasninger til endringer i lufttrykk
 • Drøfte kroppens tilpasning til akutt vs. kronisk endring i lufttrykk
 • Forklare psykiske reaksjoner ved eksponering for høyt eller lavt lufttrykk

 

Vurderingsform:

 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).