Emnet gir en grundig innføring i muskel-skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Organenes oppbygning og projeksjon på overflaten gjennomgås. Sentrale perifere nerver og kar identifiseres.

Enkeltemnet inngår i halvårsenheten funksjonell anatomi
Emnet bygger på FAF1100

Læringsutbytte:

Etter dette emnet skal studentene kunne forklare sammenhengen mellom muskel-skjelettsystemets oppbygning og funksjon. De skal også kunne identifisere sentrale anatomiske strukturer på kroppens overflate, samt hvordan dypere strukturer projiseres på kroppsoverflaten.

 

Spesifisert læringsutbytte:

Om hode-hals anatomi skal studenten kunne

 • beskrive hvilke knokler og ledd som finnes i hodeskallen og ansiktsskjelettet
 • Forklare musklene som finnes i hode og på halsen
 • Beskrive de ulike regioner som halsen deles inn i
 • Beskrive bindevevshinner (fascier) som deler inn halsen
 • Forklare nerver, årer (arterier og vener) og lymfekar/lymfeknuter som finnes i regionen
 • Kjenne til andre viktige strukturer som har beliggenhet i regionen

Om organenes anatomi skal studenten kunne

 • Beskrive skjelettets oppbygning thorax og bekken (ryggens skjelett kommer inn under rygg-kurs)
 • Forklare de viktigste muskler som finnes i thorax, buk og bekken
 • Forklare de indre organers beliggenhet og projeksjon på overflaten
 • Kjenne til forløpet av de store kar i thorax, buk og bekken

Om ryggens, over- og underekstremitetens anatomi skal studenten kunne

 • Forklare skjelettets oppbygning i ryggen, over- og underekstremiteten
 • Forklare leddenes oppbygning og funksjon i ryggen, over- og underekstremiteten
 • Forklare de sentrale musklene i ryggen, over- og underekstremiteten og deres funksjon
 • Kjenne til bevegelsesaksene i ryggen, over- og underekstremiteten
 • Kjenne til de sentrale kar og nerver i ryggen, over- og underekstremiteten

 

Vurderingsform:

 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).