Emnet gir en grundig innføring i muskel-skjelett systemets oppbygning og funksjon. Organenes oppbygning og projeksjon på overflaten gjennomgås. Sentrale perifere nerver og kar identifiseres.

FAF1200 – Funksjonell anatomi: 10 sp
Emnet gir en grundig innføring i muskel-skjelett systemets oppbygning og funksjon. Organenes oppbygning og projeksjon på overflaten gjennomgås. Sentrale perifere nerver og kar identifiseres.

Læringsutbytte, funksjonell anatomi:
Etter dette emnet skal studentene kunne forklare sammenhengen mellom muskel-skjelett systemets oppbygning og funksjon. De skal også kunne identifisere sentrale anatomiske strukturer på kroppens overflate, samt hvordan dypere strukturer projiseres på kroppsoverflaten.

Periode med undervisning: Trimester 1, 2, 3. Eksamen i trimester 3. Fagprøver i Trimester 1 og 2