Emnet gir en grundig innføring i nervesystemets oppbygning og funksjon. I tillegg gjennomgås nervesystemets plastisitet, biologiske rytmer og hvordan stress manifesterer seg.

Enkeltemnet inngår i halvårsenheten funksjonell anatomi

Læringsutbytte

Etter dette emnet skal studentene kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon i nervesystemet, inkludert motorisk og sensorisk funksjon. Videre skal de kunne beskrive hvordan det autonome nervesystem fungerer, samt hvordan biorytmene regulerer kroppslige funksjoner. De skal også kjenne til sentrale prinsipper for CNS plastisitet, og reaksjoner på stress.

 

Spesifisert læringsutbytte:

Om nervesystemets funksjonelle anatomi skal studenten kunne

 • forklare det perifere og sentrale nervesystem
 • forklare om dermatomer og myotomer
 • drøfte sentralnervesystemets oppbygning med vekt på motorisk og sensoriske baner og strukturer
 • beskrive sentralnervøse strukturer som deltar i reguleringen av andre organsystemer
 • beskrive strukturer som inngår i høyere kognitive funksjoner
 • forklare nervesystemets plastisitet: normal vekst og utvikling, samt evnen til adaptasjon ved endrede stimuli eller ved skade

 

Om kontroll av kroppsbevegelser skal studenten kunne

 • beskrive nervøse refleksers fysiologi og anatomi
 • forklare modulering av nevronal aktivitet
 • diskutere om skjelettmuskelreflekser og deres kontroll
 • kjenne til integrert sentralnervøs kontroll av kroppsbevegelser

 

Om stress skal studenten kunne

 • drøfte ulike former for og årsaker til stress
 • forklare sentralnervøse prosesser forbundet med stress
 • beskrive hormonelle endringer ved stress
 • beskrive basis for kroppslige reaksjoner ved stress
 • kjenne til metoder for mestring av stress

 

Om biorytmer skal studenten kunne

 • beskrive ulike biorytmer og deres variabilitet
 • forklare hvordan biorytmene påvirker ulike organsystemers funksjon
 • kjenne til hvordan biorytmer påvirker psyken
 • kjenne til hvordan biorytmene kan komme i konflikt med samfunnets rytme og krav

 

Om stimulering av noen perifere sanser skal studenten kunne

 • forklare hvordan kroppen adapteres til berøring
  beskrive nervesystemets reaksjoner på akutt og kronisk smerte
  kjenne til andre organsystemers reaksjon på smerte

 

Vurderingsform:

 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).