Emnet tar for seg vanlige ernæringsutfordringer som kjennetegner eldre som en gruppe, og hvordan det kan legges til rette for et godt kosthold livet ut. Det legges særlig fokus på forebygging av underernæring på institusjon, og hvilke praktiske tiltak som kan iverksettes.

 

Læringsutbytte for ERN6070 Kosthold og ernæring for eldre:

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om kosthold og ernæring for eldre, deriblant kost- og næringsstoffanbefalinger og vanlige utfordringer
 • Har bred kunnskap om screeningverktøy og metoder for å kartlegge matinntak hos eldre
 • Har bred kunnskap om praktiske kostråd og matvarevalg for eldre som er underernært eller i risikosonen for å bli underernært
 • Har bred kunnskap om ernæringsmessige tiltak som kan igangsettes ved ulike grader av underernæring, deriblant beriking av mat
 • Har kunnskap om de nasjonale retningslinjene for forebygging av underernæring, og om lover, forskrifter og handlingsplaner relevant for kosthold og ernæring for eldre
 • Har kunnskap om aldringsprosessen og kjenner til hvordan vanlige tilstander og sykdommer hos eldre kan påvirke appetitt, matinntak og ernæringsstatus, samt konsekvenser av underernæring
 • Har kunnskap om hvordan kan man tilrettelegge for matglede og gode måltidsituasjoner for eldre

 

Ferdigheter

 • Kan anvende ernæringstrappen og i praksis bruke denne til å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes
 • Kan anvende faglig kunnskap til planlegging av kosthold for grupper av eldre og utarbeiding av hensiktsmessige menyer
 • Kan vurdere, iverksette og evaluere tiltak som kan forbedre eldres kosthold, ernæringsstatus og helse

 

Generell kompetanse

 • Kan ivareta eldres rettigheter til mat og helse
 • Kan ivareta hensyn til pårørende i arbeid med eldre
 • Kan samhandle med andre fagpersoner når det gjelder eldres kosthold og helse

 

Tidsramme

 • 1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Nettkurs i retningslinjer og anbefalinger for mat til eldre
 • Innlevering: presentasjon om aktuelt tema tilpasset ansatte på sykehjem/ hjemmetjenesten eller pårørende

 

Vurderingsform

Eksamen i dette emnet består av en delt eksamen som gir en samlet karakter i emnet:

 • Mappeinnlevering (teller 40 % av totalkarakteren i emnet)
 • Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen over 51 timer (teller 60 % av totalkarakteren i emnet)

 

Søk her

Søk her om du er permittert/arbeidsledig