Emnet omhandler forebyggende helsearbeid og sentrale problemstillinger, verktøy og metoder innen individuell og gruppebasert kostveiledning. Praktiske ferdigheter og øvelser står sentralt.

<Tilbake til bachelor i ernæring

Innhold

Emnet bygger på alle tidligere emner og gir en praktisk tilnærming til ernæringsfaget. Praktiske ferdigheter og øvelser står sentralt.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om strategier i forebyggende helsearbeid
 • Har bred kunnskap om sentrale problemstillinger, verktøy og metoder innen individuell og gruppebasert kostveiledning
 • Kjenner til ulike forhold ved å starte egen bedrift

 

Ferdigheter

 • Kan beherske og gjennomføre en profesjonell ernæringskonsultasjon, inkludert å ta opp en kostanamnese og gi relevante og individuelt tilpassede kost- og livsstilsråd
 • Kan vurdere ernæringsstatus ved å anvende ulike metoder og verktøy
 • Kan tolke relevante laboratoriedata
 • Kan beregne og vurdere et kostholds innhold av energi og næringsstoffer
 • Kan anvende faglig kunnskap til å sette opp menyer og kostplaner tilpasset ulike behov
 • Kan anvende faglig kunnskap for å gi gruppeundervisning/veiledning til utvalgte grupper inkludert praktisk matlaging
 • Kan utarbeide pedagogisk materiell til ulike grupper
 • Kan anvende motiverende intervju som samtaleteknikk ved livsstilsendring
 • Kan beherske journalføring

 

Generell kompetanse

 • Kan vise gode kommunikasjonsevner og egnethet i møte med klienter
 • Kan formidle kost- og livsstilsråd på en motiverende og pedagogisk måte
 • Har kompetanse til å gi kostveiledning til friske personer i ulike faser av livet og drive forebyggende ernæringsarbeid til de klientgruppene som er vektlagt gjennom studiet
 • Kan vurdere hvilke klienter som man selv har kompetanse til å veilede og hvilke man bør oppfordre til å oppsøke lege eller annet helsepersonell

 

Tidsramme

1,5 mnd. fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent klientpraksis (samling for nettstudentene)

 

Vurderingsform

 • Mappeinnlevering (teller 40 % av totalkarakteren i emnet)
  • Godkjent innlevering og presentasjon (samling for nettstudenter) av opplegg for gruppeveiledning
  • Godkjent materiellpakke til valgt problemstilling/kasus
 • Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (51 timer ) som avholdes hvert trimester (teller 60 % av totalkarakteren i emnet)

Det gis bokstavkarakter (A-F) på begge vurderingsformene.

 

Opptaks- og adgangsregulering

Medisin grunnfag og ERN2100, ERN2200, ERN2300, ERN2400, ERN2500, ERN2600, ERN3100, ERN3200 og ERN3300 (kan tas samtidig) eller tilsvarende. Tilbys som stedbasert undervisning 3.trimester på campus i Oslo samt på nett samtlige trimester (i studieåret 2016/2017  tilbys emnet på nett først i 3.trimester).

Tilbake til bachelor i ernæring