Emnet omhandler barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole. Emnet fokuserer på kostholdets rolle som grunnlaget for god helse, samt viktig bærer for matkultur og måltidsglede, og tilstreber å gi studentene praktisk anvendelig kunnskap.

 

Læringsutbytte for ERN6040 Kosthold og ernæring for barn:

 

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om kosthold for barn, deriblant vanlige utfordringer og kostholdsendringer over tid
 • Har bred kunnskap om barneernæring og næringsstoffer det særlig er viktig å fokusere på
 • Har kunnskap om helse, vekst og utvikling blant barn
 • Har kunnskap om anbefalinger og retningslinjer for barns kosthold hjemme, i barnehagen og på skole
 • Har kunnskap om betydningen av tidlig tilrettelegging for et sunt kosthold og tidlig etablering av gode vaner for en god helse gjennom livet
 • Har kunnskap om barns normale spise- og smaksutvikling, herunder regulering av matinntak og matvarevalg i ulike faser
 • Har kunnskap om betydningen av måltidsdeltagelse med de sosiale, kulturelle og sensoriske aspekter et måltid innebærer
 • Har grunnleggende kunnskap om kostholdrestriksjoner knyttet til matvareoverfølsomhet eller kultur og religion, og hvilke hensyn som må tas i barnehage og på skole
 • Har grunnleggende kunnskap om bærekraft, og hvordan dette kan integreres i arbeid i barnehage og skole
 • Kjenner til iso-KMI og bruken av vekstkurver for å måle vekstutvikling og ernæringsstatus

 

Ferdigheter

 • Kan håndtere mat på en hygienisk forsvarlig måte, utnytte tilgjengelige råvarer og minimere matsvinn
 • Kan anvende faglig kunnskap til planlegging av kosthold for grupper av barn og utarbeidelse av hensiktsmessige menyer
 • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere mat- og måltidsrelaterte aktiviteter med barn

 

Generell kompetanse

 • Kan ivareta fokus på mat og måltider som en arena for læring og for å vekke interesse for mat blant barn
 • Kan samhandle med andre fagpersoner når det gjelder barns kosthold og helse
 • Kan demonstrere formidlingsevne om barneernæring og kosthold for barn


Tidsramme
1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Nettkurs i retningslinjer og anbefalinger for mat til barn
 • Innlevering: presentasjon om aktuelt tema tilpasset ansatte i barnehage/SFO eller foreldre

 

Vurderingsform

Eksamen i dette emnet består av en delt eksamen som gir en samlet karakter i emnet

  • Mappeinnlevering (teller 40 % av totalkarakteren i emnet) bestående av:
   – Meny
   – Aktivitetsplan
   – Pedagogisk materiell

 

 • Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen over 51 timer teller 60 % av totalkarakteren i emnet

 

 
 

Søk her

Søk her om du er permittert/arbeidsledig