Internship er et emne som gir studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være rådgivning, individuell veiledning, gruppeveiledning, opplysningsarbeid og/eller undervisning. I løpet av praksisperioden skal studenten utføre arbeidsoppgaver som kan relateres til temaområdet ernæring. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid ved en praksisplass er med på å styrke studentens CV, gir gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet, samt gir studenten mulighet til å anvende teoretiske kunnskaper og faglige ferdigheter.


Læringsutbytte for internship

Les blogginnlegg om internship på ernæring

 

Kunnskap

 • Har kunnskap om sammenhenger mellom, og forskjellen på, teori og praksis innenfor fagfeltet
 • Kjenner til institusjonen/organisasjonen/bedriftens kjerneområder, arbeidsområder og arbeidsmetoder og daglige virke

 

Ferdigheter

 • Kan anvende og bygge videre på faglig kunnskap innen forebyggende og helsefremmende arbeid relatert til og ernæring
 • Kan anvende teoretiske og faglige kunnskaper i yrkessammenheng til å treffe begrunnede valg i praksis

 

Generell kompetanse

 • Har innsikt i hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer kan forme arbeidshverdagen
 • Kan samarbeide tverrfaglig med andre innenfor ulike tiltak knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Kjenner til betydningen av nettverksbygging og karriereutvikling

 

Tidsramme

6 uker fulltids studieinnsats tilsvarende 225 timer. Det kreves minimum 80% oppmøte for å få internship godkjent.

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent plan for internship
 • Gjennomføring av oppfølgingssamtale med en gitt kontaktperson fra Bjørknes Høyskole
 • Arbeidsattest fra arbeidsgiver som bekrefter arbeidsoppgaver og arbeidsmengde

 

Vurderingsform

 • Hjemmeeksamen i form av en avsluttende skriftlig rapport på 2500 ord (+/- 10% ) avholdes hvert trimester og vurderes til bestått/ikke bestått.

 

Opptaks- og adgangsregulering

Bestått minimum 120 studiepoeng i bachelorgraden i ernæring. Det kan søkes individuelt fritak fra denne regelen. Studenten skal levere en plan for praksisplassen som skal godkjennes av emneansvarlig før studenten starter.