Temaer for dette emnet er ernæring og svangerskap, spedbarn, barn, ungdom, voksne, eldre, samt gastroenterologi.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Innhold

Emnet omhandler ernæring gjennom livets faser fra svangerskap og spedbarn, til barn, ungdom, voksne og eldre. I tillegg gir emnet en innføring i ernæring ved ulike mage- og tarmsykdommer og tilstander.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om kost – og livsstilsanbefalinger før og under graviditet, inkludert energibehov og anbefalt vektoppgang
 • Kjenner til de vanligste svangerskapsplagene
 • Kjenner til hovedtrekkene i hypotesen ”fosterutvikling og vekst som grunnlag for helse og sykdom”
 • Har bred kunnskap om kostanbefalinger til ammende mødre og kjenner til ammefysiologi og regulering av morsmelkproduksjon
 • Har kunnskap om helseeffekter av amming for mor og barn, utvikling i ammefrekvens og varighet i Norge og sammensetningen av morsmelk og hvordan den påvirkes av mors kosthold
 • Har kunnskap om næringsinnholdet i morsmelkerstatning samt kjenner til situasjoner hvor bruk av morsmelkerstatning er hensiktsmessig
 • Har bred kunnskap om norske anbefalinger for spedbarnsernæring, kost- og næringsstoffanbefalinger til barn og utfordringer ved kostholdet til barn og ungdom i Norge
 • Kjenner til retningslinjer for måltider i barnehage/skole
 • Kjenner til forekomst, diagnostikk, risikofaktorer, forebygging og behandling av overvekt hos barn og ungdom, samt har kunnskap om kost- og livsstilsråd for forebygging av overvekt hos barn og ungdom
 • Kjenner til ulike former for spiseforstyrrelser, inkludert forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av disse, samt råd for å forebygge utvikling av spiseforstyrrelser
 • Har kunnskap om kostanbefalinger og ernæringsutfordringer blant idrettsutøvere
 • Har kunnskap om kostanbefalinger og ernæringsutfordringer blant ulike typer vegetarianere
 • Har kunnskap om kost- og næringsstoffanbefalinger og ernæringsutfordringer blant eldre
 • Kan definere begrepene ernæringsstatus og underernæring
 • Har kunnskap om screeningverktøy og metoder for å kartlegge matinntak hos eldre
 • Kjenner til de nasjonale retningslinjene for forebygging av underernæring og har bred kunnskap om praktiske kostråd og matvarevalg for grupper som er underernært eller i risikosonen for å bli underernærte
 • Kjenner til utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk og behandling av osteoporose, samt kost- og livsstilsveiledning for å forebygge osteoporose
 • Har kunnskap om utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk og behandling av matvareoverfølsomhet (med spesiell vekt på cøliaki og laktoseintoleranse), irritabel tarm syndrom (IBS) og ulike tilstander og sykdommer i GI-traktus
 • Kjenner til ernæringsmessige konsekvenser og kostbehandling ved kort tarmsyndrom
 • Har kunnskap om praktiske kostråd ved vanlige fordøyelsesplager

Ferdigheter

 • Kan anvende vekstkurver og iso-KMI for vurdering av vekst hos barn
 • Anvende vitenskapelig basert faglig kunnskap til å gi kostveiledning til klienter med ulike varianter av matvareoverfølsomhet og tilstander i mage- og tarmsystemet
 • Kan beherske gjennomføring av konsultasjoner med klienter samt gi disse vitenskapelig begrunnede kostholdsråd
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse i å gi kostveiledning
 • Kan reflektere over utfordringer knyttet til å planlegge og følge en spesialkost

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre en spesialkost som tilfredsstiller kravene til en valgt diett samt dekker energi- og næringsstoffbehov
 • Vurdere hvilke klienter som man selv har kompetanse til å veilede og hvilke man bør oppfordre til å oppsøke lege eller annet helsepersonell

 

Tidsramme

1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent oppgave i praktisk ernæringsarbeid
 • Godkjent oppgave om spesialkoster
 • Godkjent deltakelse i digitalt klasserom

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

MED1600, ERN2100, ERN2400, ERN2500 og ERN2600 eller tilsvarende (kan tas samtidig).

 

Tilbake til bachelor i ernæring