Temaet for dette emnet er metabolsk regulering, metabolske tilstander og dietter.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Innhold

Emnet omhandler metabolsk regulering, metabolske tilstander og dietter. Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om prinsipper i metabolsk regulering, og kunne beskrive hvordan kroppen omsetter næringsstoffer. Videre skal studenten ha kjennskap til vanlige metabolske tilstander og hvordan kroppens metabolisme påvirkes av endringer i energibalansen. Etter endt emne skal studenten også kunne beskrive prinsipper for ulike slankedietter, og kunne vurdere deres egnethet som metode for å redusere vekt.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kunnskap om betydningen av metabolsk regulering, og kan forklare forskjeller i lang- og korttidsregulering av metabolismen
 • Kan beskrive metabolske egenskaper til ulike vev og organer
 • Har kunnskap om endokrine organer som er sentrale i reguleringen av kroppens metabolisme
 • Kan beskrive de ulike hormonene som regulerer kroppens metabolisme ut fra kjemisk oppbygging og forklare mekanismer for regulering av utskillelse av disse
 • Har bred kunnskap om hormoners metabolske virkning på ulike vev i kroppen, herunder cellulære signalveier og cellefysiologisk respons
 • Kan forklare hva som kjennetegner absorptiv og postabsorptiv fase
 • Har bred kunnskap om hvordan metabolismen tilpasser seg endringer i energiinntak over tid
 • Har kunnskap om hovedprinsipper og kjente teorier om kroppens vektregulering
 • Har kunnskap om biologiske årsaker til utvikling av overvekt
 • Kan beskrive mekanismer i kroppen som regulerer appetitten
 • Har kunnskap om metabolske konsekvenser av overvekt og fedme
 • Har bred kunnskap om metabolske konsekvenser av insulinresistens, og kan forklare molekylære og cellefysiologiske mekanismer i ulike organer ved insulinresistens
 • Har kunnskap om langtidskomplikasjoner ved hyperglykemi og dyslipidemi
 • Har kunnskap om prinsippene i vanlige slankedietter, og kan beskrive deres påvirkning på metabolisme og vekt
 • Har kunnskap om metabolske endringer ved aerob og anaerob fysisk aktivitet

Ferdigheter

 • Kan sette opp kostplan for enkelte slankedietter

Generell kompetanse

 • Diskutere og vurdere ulike dietter ut ifra et ernæringsmessig og sosialt perspektiv
 • Vurdere ulike slankedietters egnethet som behandlingsopplegg på individnivå for mennesker i ulike livssituasjoner

 

Tidsramme

1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent oppgave: «dietter og vektreduksjon»
 • Godkjent oppgave: «metabolsk regulering»
 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

MED1100, MED1500, ERN2100, ERN2300 (kan tas samtidig) og ERN2500 (kan tas samtidig) eller tilsvarende.

 

Tilbake til bachelor i ernæring