Emnet omhandler mikronæringsstoffer i form av vitaminer, mineraler og sporstoffer. Studentene vil få kunnskap om funksjon, omsetning, kostkilder, inntak og anbefalinger. I tillegg omhandler emnet antioksidanter og mattrygghet. Studentene lærer å vurdere kosttilskudd

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Læringsutbytte for mikronæringsstoffer

Kandidaten:

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om kjemisk oppbygning, egenskaper, funksjon og virkningsmekanisme, omsetning i kroppen og regulering samt kilder i kosten til vitaminene (A, D, E, K, C, B-vitaminene), og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, natrium, jod)
 • Har kunnskap om funksjon og kilder i kosten til mineraler og sporstoffer (fosfor, magnesium, svovel, kobber, krom, sink, selen, kalium, klor og fluor)
 • Har kunnskap om vann som næringsstoff, hvilke mineraler som defineres som elektrolytter og deres funksjon i kroppen
 • Har kunnskap om biologiske markører og vurdering av status for vitaminene og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, natrium og jod)
 • Kjenner til mangel- og forgiftningstilstander ved henholdsvis underskudd og overskudd av vitaminer, mineraler og sporstoffer, herunder symptomer og forekomst i ulike grupper og deler av verden
 • Har kunnskap om og kan oppdatere sin kunnskap om inntak av vitaminer, mineraler og sporstoffer i den norske befolkning
 • Har kunnskap om anbefalinger for inntak av vitaminer og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, jod, natrium) for ulike grupper i befolkningen og kjenne til bakgrunn for anbefalingene
 • Kjenner til gjeldende anbefalinger for mineraler og sporstoffer
 • Har kunnskap om matvarenes betydning for kostholdets kvalitet
 • Har kunnskap om hva en redoksreaksjon er og hvordan antioksidanter påvirker redoksreaksjoner i kroppen
 • Kjenner til de viktigste antioksidantene i mat, gode kilder i kosten og virkningsmekanismen til disse
 • Kjenner til hvordan oksidativt stress kan påvirke kroppen og hvilken rolle antioksidanter spiller i forebyggende ernæring
 • Har kunnskap om sentrale begreper innen mattrygghet og toksikologi
 • Kjenner til de viktigste faktorene i mat som har betydning for mattrygghet
 • Kjenner til generelle forhold rundt tilsetningsstoffer og aromastoffer i mat samt vanlige kilder i kosten

 

Ferdigheter

 • Kan vurdere inntaket av vitaminer, mineraler og sporstoffer i kostholdet opp mot behovet
 • Kan vurdere kosttilskudd i forhold til gjeldende forskrifter og anbefalinger
 • Kan reflektere kritisk over bruk av kosttilskudd opp mot inntak av samme næringsstoffer gjennom kost

 

Generell kompetanse

 • Kan formidle sentralt fagstoff om mikronæringsstoffer, eksempelvis ved å gi kostråd for å sikre et adekvat inntak i henhold til anbefalingene.
 • Kan gi kostråd som ivaretar relevante problemstillinger knyttet til mattrygghet

 

Tidsramme

1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent kurs: «vurdering av kosttilskudd»
 • Godkjent innleveringsoppgave«mini-litteraturoppgave»

 

Vurderingsform

Avsluttende stedlig, skriftlig eksamen (3 timer) avholdes på Bjørknes Høyskole hvert trimester. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

ERN2300 (kan tas samtidig) eller tilsvarende.

 

Tilbake til bachelor i ernæring