Emnet omhandler mikronæringsstoffer i form av vitaminer, mineraler og sporstoffer samt antioksidanter og mattrygghet.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Innhold

Emnet omhandler mikronæringsstoffer i form av vitaminer, mineraler og sporstoffer. Studentene vil få kunnskap om funksjon, omsetning, kostkilder, inntak og anbefalinger.  I tillegg omhandler emnet antioksidanter og mattrygghet. Studentene lærer å vurdere kosttilskudd.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om kjemisk oppbygning, egenskaper, funksjon og virkningsmekanisme, omsetning i kroppen og regulering samt kilder i kosten til vitaminene (A, D, E, K, C, B-vitaminene), og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, natrium, jod)
 • Har kunnskap om funksjon og kilder i kosten til mineraler og sporstoffer (fosfor, magnesium, svovel, kobber, krom, sink, selen, kalium, klor og fluor)
 • Har kunnskap om hvilke mineraler som også defineres som elektrolytter og deres funksjon
 • Kjenner til biologiske markører og vurdering av status av vitaminene og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, natrium og jod)
 • Kjenner til mangel- og forgiftningstilstander av henholdsvis underskudd og overskudd av vitaminer og mineraler sporstoffer, herunder symptomer og forekomst i ulike grupper og deler av verden
 • Har kunnskap om og kan oppdatere sin kunnskap om inntak av vitaminer, mineraler og sporstoffer i den norske befolkning
 • Kjenner til gjeldende anbefalinger for ulike grupper for inntak av vitaminer og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, jod, natrium) og bakgrunn for anbefalingene
 • Kjenne til gjeldende anbefalinger for mineraler og sporstoffer
 • Har kunnskap om hva en redoksreaksjon er og hvordan antioksidanter påvirker redoksreaksjoner i kroppen
 • Kjenner til de viktigste antioksidantene i mat, gode kilder i kosten og virkningsmekanismen til disse
 • Kjenner til hvordan oksidativt stress kan påvirke kroppen og hvordan ulike antioksidanter kan påvirke dette
 • Har kunnskap om hvilke tilstander i kroppen som er knyttet til økt oksidativt stress og hvilken rolle antioksidanter spiller i forebygging av disse tilstandene
 • Har kunnskap om sentrale begreper innen mattrygghet og toksikologi
 • Kjenner til de mest sentrale kilder til fremmedstoffer i mat

Ferdigheter

 • Kan vurdere inntaket av vitaminer, mineraler og sporstoffer i det norske kostholdet opp mot behovet
 • Kan vurdere kosttilskudd i forhold til gjeldende forskrifter og anbefalinger
 • Kan reflektere kritisk over bruk av kosttilskudd opp mot inntak av samme næringsstoffer gjennom kost

Generell kompetanse

 • Kan formidle sentralt fagstoff om mikronæringsstoffer, eksempelvis ved å gi kostholdsråd for å forebygge mangel- og forgiftning av disse
 • Har innsikt i relevante problemstillinger knyttet til mattrygghet

 

Tidsramme

1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent kurs: «vurdering av kosttilskudd»
 • Godkjent «mini-litteraturoppgave»
 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Dette er en obligatorisk stedlig eksamen. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

MED1100, MED1300 og ERN2100 (kan tas samtidig) eller tilsvarende.

 

Tilbake til bachelor i ernæring