Emnet omhandler de energigivende næringsstoffene og hvordan disse fordøyes, absorberes og omsettes i kroppen. Tema for emnet er fordøyelseskanalens oppbygning og funksjon, fordøyelse av næringsstoffene, lipoproteinmetabolisme og blodsukkerregulering. Emnet omhandler anbefalingene for de energigivende næringsstoffene og bakgrunnen for disse.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Læringsutbytte for energigivende stoffer

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om den kjemiske oppbygningen av makronæringsstoffene, samt kan gjenkjenne strukturen til og klassifisere de vanligste formene for karbohydrater, lipider, aminosyrer/proteiner og alkohol
 • Har bred kunnskap om fordøyelseskanalens oppbygning og funksjon, sentrale fordøyelsesprosesser og reguleringsmekanismer
 • Har bred kunnskap om fordøyelse, absorpsjon og transport og omsetning av karbohydrater, lipider, proteiner og alkohol
 • Har kunnskap om ulike typer fiber, herunder definisjon, klassifisering, og fermenteringsprosessen, samt fibers påvirkning på helsen
 • Har kunnskap om hvordan kostholdet påvirker nivåene av glukose, lipider og aminosyrer i blodet, samt sammenhengen mellom dette og sykdomsutvikling
 • Har grunnleggende kunnskap om fysiologiske effekter av et for lavt eller for høyt inntak av karbohydrater, lipider og proteiner i kosten, samt kjenner til ulike helseeffekter av et moderat til høyt alkoholforbruk
 • Har bred kunnskap om blodsukkerregulering og hvordan denne påvirkes av kostens sammensetning, egne hormoner og andre faktorer, samt kjenner til hvordan forstyrrelser i blodsukkerreguleringen kan bidra til senkomplikasjoner
 • Har kunnskap om og kan definere glykemisk indeks (GI) og glykemisk belastning (GB), beskrive hvordan faktorer i maten påvirker GI, samt styrker og svakheter ved GI og GB
 • Har grunnleggende kunnskap om diagnosekriteriene for diabetes og kan definere insulinsensitivitet og insulinresistens
 • Har grunnleggende kunnskap om herding, harskning og oksidasjon av fett
 • Har bred kunnskap om lipoproteinmetabolismen og kolesterolmetabolismen, inkludert transportveier og regulering
 • Har grunnleggende kunnskap om hvordan fettsyrer og andre kost- og livsstilsfaktorer påvirker lipoproteinnivåene, hvordan forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen kan føre til sykdom, samt enkle kostråd som brukes ved dyslipidemi
 • Har bred kunnskap om aminosyrers oppbygning, struktur og kjemiske egenskaper, om kroppsproteiners funksjoner og proteinstruktur på ulike nivåer, samt om metoder knyttet til bestemmelse av proteinkvalitet
 • Har kunnskap om hvilke serumproteiner som kan fungere som markør ved proteinunderernæring og svakheter ved disse markørene, samt kjenner til andre metoder som brukes for å vurdere proteinstatus
 • Har kunnskap om og kan oppdatere sin kunnskap om anbefalt daglig inntak av karbohydrater, kostfiber, fett – inkludert de ulike fettsyrene, proteiner og alkohol, samt om bakgrunn for disse anbefalingene og nåværende inntak i den norske befolkningen

 

Ferdigheter

 • Kan estimere og vurdere et måltids glykemiske belastning (GB)
 • Kan vurdere aktuelle laboratoriedata, med fokus på blodglukose, C-peptid, HbA1c, HDL, LDL, totalt kolesterol, TG, Lp(a), serumproteiner og promille
 • Kan anvende estimeringsmetode for å beregne promille og nedbrytningen av alkohol

 

Generell kompetanse

 • Har innsikt i anbefalinger for inntak av energigivende næringsstoffer 

 

Tidsramme

1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatorisk arbeidskrav

 • Godkjent rapport «blodsukkerkurs»
 • Kurs i fordøyelsessystemets anatomi
 • Kurs i fordøyelsesfysiologi

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes på Bjørknes Høyskole hvert trimester. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

ERN2300 eller tilsvarende

 

Tilbake til bachelor i ernæring