Emnet omhandler aspekter knyttet til næringsstoffer, matvarer og kosthold som legger grunnlaget for ernæringsfaget. Emnet gir en innføring i matkunnskap, næringsstoffer og energi, samfunnsernæring og kostholdsforskning.

Tilbake til bachelor i ernæring

ERN2100 het tidligere: Generell ernæring (10sp)


Læringsutbytte for Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om ulike matvaregrupper, merkeordninger av matvarer og regelverk knyttet til disse
 • Har kunnskap om energibegrepet, og kan forklare sentrale prinsipper relatert til kroppens energiomsetning
 • Har kunnskap om de energigivende næringsstoffenes inndeling og funksjon og kilder til disse i kosten
 • Har kunnskap om sentrale mikronæringsstoffer, herunder funksjoner i kroppen og kilder til disse i kosten
 • Har kunnskap om generelle prinsipper bak næringsstoffanbefalingene og gjeldende nasjonale kost- og næringsstoffanbefalinger til friske voksne
 • Har kunnskap om det norske kostholdet og den historiske utviklingen av dette
 • Har grunnleggende kunnskap om viktige aktører og virkemidler i norsk ernæringspolitikk, og kostholdets rolle i forebyggende helsearbeid
 • Har kunnskap om sentrale ernæringsutfordringer nasjonalt og globalt, samt omfanget av disse
 • Har grunnleggende kunnskap om hvordan matproduksjon og forbruk kan relateres til bærekraftighet
 • Har grunnleggende kunnskap om vanlige metoder som brukes i kostholdsforskning

 

Ferdigheter

 • Kan anvende den norske matvaretabellen og kostholdsplanleggeren
 • Kan estimere energiinnhold og vekt av noen vanlige matvarer og porsjoner
 • Kan estimere energibehov basert på utregning av BMR og PAL
 • Kan kartlegge og beregne innholdet av næringsstoffer og energi i kostholdet til enkeltpersoner, og vurdere næringsinnhold og matvarevalg opp mot gjeldende anbefalinger
 • Kan planlegge og gjennomføre enkle kostholdsundersøkelsesmetoder
 • Kan anvende standardiserte regler for referering i en vitenskapelig tekst

 

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over styrker og begrensninger i bruk av matvaretabeller, og verktøy for å estimere energiinntak og energibehov
 • Kan reflektere rundt forhold knyttet til matvarer og kosthold, og deres påvirkning på helse og miljø
 • Kan reflektere rundt ernæringsmessig kvalitet fra henholdsvis råvarer og bearbeidede matvarer i et helhetlig kosthold

 

Tidsramme

1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent oppgave «kostholdsundersøkelser»
 • Godkjent kurs «kost- og energi»
 • Godkjent kurs «referering»

 

Vurderingsform

 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert semester. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Nettsamling

Emnet inneholder en obligatorisk samling*. Samlingen avholdes i 1. og 3. semester (ikke 2. semester).
*For studentkull 2017/2018 og 2018/2019 vil denne samlingen være frivillig

 

Tilbake til bachelor i ernæring