Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi

 

Fakta om emnet
Emne:                                 PSY 6915
Tittel:                                  Internship/praksis
Type:                                   Vagfritt emne
Plassering:                        5. semester. Dette emnet kan ikke tas som enkeltemne.
Studiepoeng:                    15 studiepoeng

 

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.
Studenten er selv ansvarlig for å opprette kontakt med og/eller søke på relevante praksisplasser. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid ved en praksisplass er med på å styrke studentens CV, gi gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet, samt gi studenten mulighet til å anvende teoretiske og faglige kunnskaper og ferdigheter.

Emnet har til formål å øke studentens muligheter inn i arbeidslivet og styrker på den måten studentens overgang fra student til arbeidstaker.

 

Læringsutbytte
Kunnskaper

 • Har kunnskap om hvordan psykologisk kunnskap anvendes innen det aktuelle praksisfeltet.

 

Ferdigheter

 • Kunne samarbeide med andre fagpersoner
 • Kunne kommunisere profesjonelt på en arbeidsplass
 • Kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver etter rådende rutiner og regler på den aktuelle arbeidsplassen.

 

Generell kompetanse  

 • Har forståelse for hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer former arbeidshverdagen.
 • Har utvikle seg som arbeidstaker
 • Har forståelse for nettverksbygging og karriereutvikling.

 

Adgangsregulering

 1. Studenten må levere inn CV, motivasjonsbrev og en liste over arbeidsplassene det skal søkes internship hos til en kontaktperson ved Bjørknes Høyskole, før studenten kan kontakte arbeidsplassene.
 2. Når dokumentene er godkjent av kontaktpersonen kan studenten søke om internship hos arbeidsplassene nevnt i listen.
 3. En kontrakt må deretter utarbeides i samarbeid med veileder på arbeidsplassen studenten har fått internship hos. Denne må godkjennes av kontaktpersonen ved Bjørknes Høyskole før studenten starter sin praksisperiode

 

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av tre deler:

 1. Det ene arbeidskravet består av å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver om studentens tilstedeværelse på arbeidsplassen et bestemt antall timer.
 2. Det andre arbeidskravet består av en oppfølgingssamtale med kontaktperson ved Bjørknes Høyskole i begynnelsen av praksisperioden.
 3. Det tredje arbeidskravet består av en oppsummeringssamtale med kontaktperson ved Bjørknes Høyskole i slutten av praksisperioden.

 

Eksamen
Eksamen i PSY6915 Internship/praksis består av en individuell skriftlig oppgave på 2000 ord (+/- 10 %) knyttet til praksisoppholdet.