Emil er fagansvarlig og underviser i biofysikk og statistikk på 1+5-medisinprogrammet ved Bjørknes Høyskole. Han er også forsker ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, hvor han jobber med hjerteforskning.

Emil Stenersen Espe 1+5

Undervisning:

Biofysikk, bildediagnostikk, statistikk.

Bakgrunn

Emil har master i biofysikk fra Universitetet i Oslo og PhD i medisinsk fysikk fra samme sted. I tillegg til undervisningen jobber han som hjerteforsker ved Oslo universitetssykehus, med fokus på avbildning og beregning av hjertets funksjon.
Se oversikt over publikasjoner i Cristin