Ella er nettlærer på psykologi. Hun er i tillegg masterstudent i kultur- og samfunnspsykologi ved UiO, og har en bachelorgrad i psykologi fra samme sted. I sin masteroppgave benytter Ella kvalitative intervjuer for å undersøke samlivsminoriteters opplevelser. Hennes største faglige interesser er hvordan fordommer og forutinntatte forestillinger kan føre til diskriminering eller forskjellsbehandling av minoritetsgrupper, og hvordan dette kan forhindres og forebygges. I tillegg har hun en stor interesse for kritisk psykologi, bedømming- og beslutningspsykologi og sosialpsykologi.