Elin har undervist i medisinsk fagterminologi ved Bjørknes Høyskole siden 2015. Hun studerte medisin ved Semmelweis University i Budapest, Ungarn i perioden 2006-2012. Etter medisinstudiet jobbet hun som lege i spesialisering på Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital frem til hun flyttet til Oslo i desember 2012. Hun jobber nå i barne- og ungdomspsykiatri på Barneseksjonen Enhet B på Oslo Universitetssykehus.

elin-holilokkGjennom studietiden og senere har hun hatt ulike forenings- og tillitsverv, og er i dag styremedlem i LISBUP (fagmedisinsk underforening for utdanningskandidater i barne- og ungdomspsykiatri, underlagt Den norske legeforening).