Elin er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser inkluderer blant annet emosjonsfokusert terapi, abnormal psykologi og resiliens. Noe av det hun synes er spennende med psykologi er at det dekker et bredt spekter av ulike fagfelt, og berører alt fra samfunnsvitenskap til medisin til filosofi til det mellommenneskelige.