Elin er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser inkluderer blant annet emosjonsfokusert terapi og resiliens. Noe av det hun synes er spennende med psykologi er at det dekker et bredt spekter av ulike fagfelt, og berører alt fra samfunnsvitenskap til medisin, filosofi og det mellommenneskelige. Elin jobber også i privat praksis, i tillegg til å være nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole.