Einar er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, med spesiell interesse for akuttmedisin. Han har i flere år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo, og som legevikar i akuttmottak. Akutt indremedisin og kardiologi er hovedfokuset. I tillegg er han stipendiat ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO). Einar underviser både på medisin grunnfag og på medisinprogrammet 1+5. For medisinstudentene underviser han bla. i førstehjelp og hygiene samt innen anatomi og fysiologi.

Bakgrunn

Einar er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, med spesiell interesse for akuttmedisin. Han har i flere år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo, og som legevikar i akuttmottak. Akutt indremedisin og kardiologi er hovedfokuset. Ved siden av undervisning  er han stipendiat ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO).

Undervisnings- og veiledningsområder

Einar underviser i ulike helsefaglige emner ved Bjørknes Høyskole og arbeider bla. med pedagogisk veiledning, utvikling og kvalitetssikring.

Aktuelle forskningsområder

Nordèn forsker på natriuretiske peptider i behandlingen av hjertesykdom, med fokus på mulige nye terapeutiske intervensjoner. Les mer om Einar sin forskning her.