Einar er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, med spesiell interesse for akuttmedisin. Han har i flere år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo, og som legevikar i akuttmottak. Akutt indremedisin og kardiologi er hovedfokuset. I tillegg er han stipendiat ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO). Einar underviser både på medisin grunnfag og på medisinprogrammet 1+5. For medisinstudentene underviser han bla. i førstehjelp og hygiene samt innen anatomi og fysiologi.

Bakgrunn

Einar er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, med spesiell interesse for akuttmedisin. Han har i flere år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo, og som legevikar i akuttmottak. Akutt indremedisin og kardiologi er hovedfokuset. Ved siden av stillingen som studieleder er han stipendiat ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO).

Undervisnings- og veiledningsområder

Einar underviser i ulike fag ved Bjørknes Høyskole, blant annet cellelære og respirasjonsfysiologi. Han er studieleder for årsenheten medisin grunnfag, og arbeider med pedagogisk veiledning, utvikling og kvalitetssikring.

Aktuelle forskningsområder

Norden forsker på natriuretiske peptider i behandlingen av hjertesykdom, med fokus på mulige nye terapeutiske intervensjoner. Les mer om Einar sin forskning her.