Einar S. Nordén er studieleder for Medisin Grunnfag. Han har jobbet ved Høyskolen i 7 år, og har omfattende erfaring fra undervisning både hos oss og i andre sammenhenger.

Bakgrunn

Einar er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, med spesiell interesse for akuttmedisin. Han har i flere år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo, og som legevikar i akuttmottak. Akutt indremedisin og kardiologi er hovedfokuset. Ved siden av stillingen som studieleder er han stipendiat ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO).

Undervisnings- og veiledningsområder

Einar underviser i ulike fag ved Bjørknes Høyskole, blant annet cellelære og respirasjonsfysiologi. Han er studieleder for årsenheten medisin grunnfag, og arbeider med pedagogisk veiledning, utvikling og kvalitetssikring.

Aktuelle forskningsområder

Norden forsker på natriuretiske peptider i behandlingen av hjertesykdom, med fokus på mulige nye terapeutiske intervensjoner.