Einar er underviser og stipendiat ved Bjørknes Høyskole, ved siden av jobben som lege ved Oslo universitetssykehus. Hans hovedinteresser er innenfor akutt indremedisin og kardiologi. Forskningsstillingen er et samarbeid med Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO). Einar underviser både på medisin grunnfag og på medisinprogrammet 1+5. For medisinstudentene underviser han bla. i førstehjelp, samt innen anatomi og fysiologi.

forskning om hjertet

Bakgrunn

Einar er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, med spesiell interesse for akuttmedisin. Han har i flere år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo og som sykepleierassistent i akuttmottak, og arbeider nå som lege ved Oslo Universitetssykehus. Ved siden av stillingen som lege er han stipendiat ved Bjørknes Høyskole og Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO).

Undervisnings- og veiledningsområder

Einar underviser i ulike helsefaglige emner ved Bjørknes Høyskole og arbeider bla. med pedagogisk veiledning, utvikling og kvalitetssikring.

Aktuelle forskningsområder

Einar forsker på behandling av hjertesvikt, med fokus på mulige nye terapeutiske intervensjoner. Les mer om Einar sin forskning her.