Einar underviser medisinstudentene i bla. førstehjelp og hygiene. Han skal også undervise noe innen anatomi og fysiologi. Einar er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, med spesiell interesse for akuttmedisin. Han har i flere år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo, og som legevikar i akuttmottak. Akutt indremedisin og kardiologi er hovedfokuset. I tillegg er han stipendiat ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO).

Einar S NordènUndervisnings- og veiledningsområder

Ved siden av undervisningen i førstehjelp og hygiene på 1+5 medisinutdanningen, underviser han blant annet i cellelære og respirasjonsfysiologi for studenter på årsenheten medisin grunnfag, der han også er studieleder.

 

Aktuelle forskningsområder

Einar forsker på natriuretiske peptider i behandlingen av hjertesykdom, med fokus på mulige nye terapeutiske intervensjoner.