Gard Filip Gjerdalen er doktorgradsstudent fra Universitetet i Oslo (UiO), og hans doktorgradsoppgave er et samarbeid mellom Bjørknes Høyskole, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Gard ble uteksaminert som Cand. Med. i 2008 ved UiO. Han gikk direkte inn i en stipendiatstilling ved Bjørknes Høyskole med dr. philos. Jonny Hisdal og dr. med. Kjetil Steine som veiledere. Som del av sin stilling som stipendiat, har Gard undervist medisin grunnfag, medisinsk grunnstudium, idrett og medisinsk terminologi ved Bjørknes Høyskole.

Det Norske Idrettshjertet

Gard forsker på fysiologien i hjertet til norske idrettsutøvere. Hjertet er en muskel som kan trenes, og man får endringer i hjertet hos idrettsutøvere som likner endringer man ser ved ulike sykdommer. Det er derfor viktig å vite hva som «kan være» normalt i trente hjerter.

Plutselig hjertedød hos unge idrettsutøvere får mye oppmerksomhet i media. Det finnes sykdommer som i kombinasjon med hard fysisk aktivitet kan gi hjertestans. Disse sykdommene kan man lete etter med EKG, ultralyd av hjertet og klinisk undersøkelse. I 2008 innførte derfor UEFA et krav om at alle fotballspillere i Champions League måtte gjennom en obligatorisk hjerteundersøkelse. Våren 2008 ble 595 fotballspillere undersøkt, alle fra Tippeligaen eller Adeccoligaen, i et prosjekt som er kalt Det Norske Idrettshjertet.

Gard har analysert den delen av prosjektet som omhandler ultralyd av hjertet. Hans forskning dreier seg hovedsakelig om endringer i normale hjerter. Gjerdalen og medarbeidere har vist at idrettsutøvere får endringer i hjertets strukturelle oppbygning, men i liten grad endret funksjon.