Dagfinn Aune er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og forsker på kosthold og livsstilsfaktorer og forebygging av hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes, prematur død og andre kroniske sykdommer. Han har sin doktorgrad i fra NTNU i Trondheim og har i flere år jobbet ved Imperial College London med forskning på kosthold og kreft. 

Dagfinn Aune, førsteamunensisStore meta-analyser om betydningen av frukt og grønnsaker, fullkorn og nøtter

Dagfinn og forskningsgruppen hans har de siste årene publisert flere store meta-analyser som har vist at mye frukt og grønnsaker, fullkorn og nøtter reduserer risikoen for hjertesykdom, slag, total kreft, og prematur dødelighet.

To av disse artiklene vedrørende nøtter og frukt og grønnsaker har fått så mye medieomtale at de kom med på Altmetric sin liste over de 100 forskningsartiklene som fikk mest pressedekning i 2017, ut av 2.2 millioner artikler totalt.

 

Fullstendig bilde av kostholdet og livsstilens betydning

Selv om vi vet mye vedrørende kosthold og de vanligste sykdommene som hjertesykdom, slag, diabetes og tykktarmskreft er det mange andre sykdommer som knapt har blitt studert med tanke på kosthold og livsstil. Vi er derfor i ferd med å undersøke nærmere om spesifikke kostfaktorer og livstilssfaktorer også har sammenheng med risiko for mindre studerte hjertesykdommer, sjeldnere kreftformer og en del andre sykdommer. Målet er å få et mer fullstendig bilde av kostholdets og livsstilens betydning for helsen og at man dermed i enda større grad kan gi råd for å forebygge sykdom.

 

Mer om Dagfinn Aune