Cia Dunstrøm startet som studieleder for psykologi ved Bjørknes Høyskole i 2011 og tok over som rektor ved overgangen til 2017.

bh_portretter_aug2011_008b1

Utdanning

  • 03 Bachelor i kultur og samfunnsfag
  • 06 Master i religion og samfunn
  • 09 Cand. Psycho. (psykolog)
  • 14 Universitet og høyskolepedagogikk
  • 14 Spesialistprogram for organisasjonspsykologi

 

Stillinger

Cia Dunstrøm har erfaring fra arbeid knyttet til bedriftshelse, mobbing og konflikter på arbeidsplasser, omorganisering og endringsprosesser, samt arbeid med vold i nære relasjoner. I tillegg har hun erfaring fra kommunikasjonsbyrå. Ved Bjørknes Høyskole har hun vært med siden oppstart av årsenhet i psykologi og har ledet utviklingen av bachelorgradsprogammet i anvendt psykologi.

 

Undervisning

Cia har forelest for høyskolens studenter på fagområdene psykologi, ernæring samt freds-og konfliktstudier. Hun holder også foredra for deltagere på Psykologforeningens fellesprogram og på ulike HMS kurs for Oslo Kommune.