Christine har en bachelorgrad i ernæring fra Bjørknes Høyskole som hun fullførte i 2014. Siden den gang har hun gått videre med en mastergrad og i dag jobber hun med en doktoravhandling om ernæringsomsorg til eldre.

– Jeg visste allerede da jeg begynte at jeg ville fortsette med en mastergrad for å øke sjansene mine for å få en jobb og for å utvikle meg videre innenfor ernæringsfaget.

Christine forteller at hun valgte å studere på Bjørknes Høyskole bla. fordi hun likte eksamensløsningene deres med trimesterordning. I tillegg fikk hun muligheten til å teste ut e-læringsplattformen på forhånd og syntes dette så veldig bra ut.

På spørsmål om hvorfor hun valgte å studere på nett svarer Christine:

– Det var min eneste mulighet til å studere. Jeg hadde hatt lyst til å studere i mange år, men hadde på den tiden en fulltidsjobb og var avhengig av inntekt.

 

Positive erfaringer med å studere på nett

– For meg var det veldig bra fordi alle forelesningene alltid var tilgjengelige i form av bla. videoer man kunne se så mange ganger man ville. Pensum ble forklart i egne tekster og man kunne jobbe med oppgaver underveis. Jeg hadde god kontakt med forelesere og nettlærere via mail. Det var et veldig bra opplegg og et veldig bra system.

Det eneste Christine savnet ved å studere på nett var den sosiale kontakten med de andre studentene og foreleserne.

– Man kunne kanskje savne sosial kontakt, men det var samlinger der man møtte andre nettstudenter og sånn. Jeg skulle gjerne benyttet meg av muligheten til å ta internship/praksis. Da får man litt erfaring fra yrkeslivet. Å komme ut i jobb, er ikke alltid som man tror, også får man vist seg frem litt.

I dag tilbyr Bjørknes Høyskole muligheten for ta internship som en del av bachelorgraden i ernæring.

Selv om det ikke var så sosialt, trivdes Christine som nettstudent. Hun trekker særlig frem fleksibiliteten som spesielt positivt.

– Når man sitter i forelesning må man jo få med seg ting der og da, men som nettstudent hadde jeg all undervisining tilgjengelig hele tiden. Jeg kunne se videoene flere ganger. Fleksibilitet i forhold til tid er selvfølgelig også veldig bra.

 

Hvordan finne motivasjon?

Det er lett å se for seg at det kan være vanskelig å finne motivasjon til å sette av tid til å studere når man ikke har noen faste tidspunkter å forholde seg til. Christine forteller at hun kan forstå at det er vanskelig for mange, men at det gjelder å ha planene klare for hva man ønsker å bruke utdannelsen sin til.

– Jeg var veldig motivert til å bli ferdig på normert tid, men jeg kan se for meg at det kan være vanskelig for noen. Jeg fikk jo barn og hadde permisjon da jeg studerte og jeg så at karakterene kanskje falt litt etter at jeg fikk barn, men jeg ville heller fullføre enn å utsette ett år. Man må være innstilt på å stå på litt og prioritere. Men man har tid til å slappe av litt også! Studentlivet er jo sånn at man har litt fritid innimellom.

 

Godt rustet etter en bachelor fra Bjørknes Høyskole

– Det jeg gjorde da jeg skrev masteroppgave var at jeg tok kontakt med min gamle høyskole for å høre om de hadde noen prosjekter. Det hadde de og jeg tok del i det. Jeg hadde også en veileder fra Bjørknes Høyskole, som også er veilederen min på doktoravhandlingen jeg holder på med i dag.

Overgangen fra studiene til arbeidslivet kan være utfordrende for mange. Christine opplevde at selv om søknadsprosessene har vært omfattende og krevende, har hun hatt god nytte av den kunnskapen hun fikk som student på Bjørknes Høyskole.

– Jeg var godt rustet til master etter studier ved Bjørknes Høyskole. Jeg hadde den bagasjen jeg trengte for å klare å gjøre det bra i studiene der.

Det er ingenting som tyder på at studenter som har fullført studiene sine på nett blir vurdert som mindre aktuelle enn andre studenter. Christine forteller at hun ikke har opplevd å ikke bli vurdert til en stilling fordi hun har vært nettstudent.

– Nei, jeg har aldri opplevd at det har vært negativt at jeg har studert på nett. Jeg tenkte kanskje at det kunne dukke opp som et spørsmål, men jeg tror arbeidsgiver stort sett ser på oppgavene du har skrevet og karakterene dine. Da ser de at du har jobbet hardt. Det har aldri vært et tema at jeg har studert på nett.

 

Godt studiemiljø på Bjørknes Høyskole

– Mitt inntrykk er at det er veldig ryddig, ordentlig og strukturert. Som student ble jeg veldig godt fulgt opp og det var gode rammer. Selv om jeg studerte på nett var jeg innom der noen ganger og da opplevde jeg at det var et veldig godt studentmiljø der.

Det rent tekniske ved å være nettstudent fungerte også bra for Christine.

– Qybele, e-læringssystemet de bruker, det er utrolig bra. På andre institusjoner hvor jeg har studert eller jobbet har jeg tenkt: Hvorfor har de ikke Qybele? Det å få sin egen veileder da jeg skrev bacheloroppgaven fungerte så bra og jeg fikk raskt svar på det jeg lurte på via mail.

 

Behov for ernæringskompetanse

Om ernæringsstudiet forteller Christine at hun ser et stort behov for kompetente fagfolk i arbeidslivet.

– Jeg syns det er veldig viktig å understreke at man må få ernæringskompetansen ut. Det er et stort behov for denne kompetansen i samfunnet, men det er ikke nødvendigvis tilrettelagt for det. Man må også skape seg muligheter og se behov der andre kanskje ikke gjør det. Jeg opplever at det for eksempel er et kjempestort behov for ernæringskompetanse i kommunen!

Mange studenter bekymrer seg for hvordan overgangen fra studiene til arbeidslivet vil bli og frykter at det kan bli vanskelig å få seg en relevant jobb. Christines råd til de som allerede er eller snart skal bli studenter, er å tenke langsiktig og kreativt.

– I løpet av studiet må man legge seg en plan og tenke over hvilke muligheter som finnes. Det er veldig viktig kunnskap man får etter en bachelor på Bjørknes Høyskole, men man må kanskje jobbe litt selv for å formidle den kunnskapen man har fått til en arbeidsgiver og forklare hvorfor ernæringskompetanse er viktig. Det er mange måter å komme seg inn i arbeidslivet og man må være litt kreativ og knytte kontakter der man kan. Det er ikke bare klinisk ernæringsfysiologer det er behov for. Selv forsker jeg på eldre og ernæringsomsorg og det er det jo et stort behov for i dag!