Cecilie jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går siste året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til klinisk psykologi, abnormalpsykologi og sosialpsykologi. Hun har tidligere studert utviklingsstudier og jobbet med interkulturell læring og har en interesse for hvordan kultur er med på å påvirke psykologiske prosesser.