Cecilie er utdannet psykolog fra Universitetet i København og pedagog fra Universitetet i Oslo og underviser blant annet i utviklingspsykologi, tilknytning og samspill og skolepsykologi

bh_portretter_aug2011_007

Bakgrunn

Kandidatstudiet i psykologi (Cand Psychol) Universitetet I København
Profesjonsstudiet i pedagogikk (Cand ed) Universitetet i Oslo
Høyskolelektor i psykologi

Klinisk praksis;

Utredning og behandling av barn, unge og familier
Diverse terapeutisk gruppearbeid rettet mot blant annet sykelig overvekt og en rekke lettere psykiske lidelser
Egen psykolog-praksis individualterapi
Diverse veiledning og kurs virksomhet rette mot blant annet barnehager, institusjoner m.fl

Undervisnings- og veiledningsområder

Utviklingspsykologi
Tilknytning, traume og samspill
Skolepsykologi
Læringspsykologi

Aktuelle utviklingsområder

Psykisk helse i skolen og barnehagen, traume forståelse, tilknytning og relasjonsforståelse i mellomenneskelige samspill, kommunikasjon, tilbakemelding og mentalisering