Studieadministrasjonen

Guro Eriksen, konsulent

Guro Eriksen, konsulent

Guro bistår faglærere og studenter med teknisk hjelp i digital undervisning. Du kan kontakte henne på guro.eriksen @bhioslo.no

Marie Sanner Sjaastad, studiekonsulent og nettlærer

Marie Sanner Sjaastad, studiekonsulent og nettlærer

Marie jobber på vårt opptakskontor, og hennes hovedoppgave er opptak av nye studenter. Hvis du har spørsmål vedrørende søknaden din eller våre opptakskrav kan du kontakte henne på marie @bhioslo.no

Pernille Jacobsen, eksamensrådgiver

Pernille Jacobsen, eksamensrådgiver

Pernille er ansatt i seksjonen for utdanning, opptak og kvalitetssikring som eksamensrådgiver. Som en del av eksamenskontoret bistår hun i utfordringer knyttet til eksamen, men som jurist er hovedoppgavene hennes rettet mot fuskesakene ved høyskolen. Du kan kontakte henne på pernille @bhioslo.no.

Anna Nøhr, studiekonsulent

Anna Nøhr, studiekonsulent

Anna Nøhr går siste året på vårt freds- og konfliktstudium samtidig som hun jobber som studiekonsulent hos oss. Hun hjelper til med opptak, oppfølging av søkere, og svarer på telefon, chat og mail. Hun er godt kjent med både høyskolen og hvordan det er å være student der, så det er bare å spørre om råd. Du finner henne ofte i resepsjonen, der hun peker deg i riktig retning om hun ikke kan hjelpe selv. Du kan også kontakte henne på anna.nohr @bhioslo.no

Ingvild Rønning, studierådgiver (permisjon)

Ingvild Rønning, studierådgiver (permisjon)

Ingvild jobber på vårt opptakskontor. Hennes hovedansvar er opptak av nye studenter, og hun veileder søkere både over telefon og epost. Har du spørsmål vedrørende din søknad, eller lurer på noe angående våre opptakskrav kan du kontakte henne på ingvild @bhioslo.no

Dawud Sagedahl, studiekonsulent

Dawud Sagedahl, studiekonsulent

Dawud jobber på vårt opptakskontor. Hans hovedansvar er opptak av nye studenter, og veileder søkere både over telefon og epost. Han har en bachelorgrad i historie, samt en årsenhet i statsvitenskap fra før av. Hvis du lurer på noe vedrørende din søknad eller trenger litt veiledning kan du ta kontakt med han på dawud @bhioslo.no

Sofia Tånsberg, studiekonsulent

Sofia Tånsberg, studiekonsulent

Sofia Tånsberg har tatt en Bachelor i markedsføringsledelse ved Handelshøyskolen BI og har fersk erfaring med det å være student. Sofia er salgskonsulent og jobber med kontakt og oppfølging av søkere. Sofia har mange lure student-tips- og triks på lur, og deler dem gjerne. Lurer du på å søke hos oss, eller har spørsmål kan du kontakte henne på sofia @bhioslo.no

Cathrine Merkesdal, kommunikasjonsrådgiver

Cathrine Merkesdal, kommunikasjonsrådgiver

Cathrine publiserer nyheter om høyskolen på nettside, blogg og i sosiale medier. Hun lager nyhetsbrev og vil gjerne høre fra deg som er student hos oss for å dele kunnskap med nye studenter! Hun er også å treffe på de fleste utdanningsmesser og har mye kontakt med de som tenker å starte på Bjørknes Høyskole. Du kan kontakte henne på cathrine @bhioslo.no

Thomas Strømstad, innholdsprodusent

Thomas Strømstad, innholdsprodusent

Thomas lager bilde- og videoinnhold til vår e-læringsplattform Qybele, nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier. Du møter ham på utdanningsmesser og ulike eventer både på og utenfor høyskolen. Thomas tok sin bachelorgrad i anvendt psykologi ved Bjørknes Høyskole og jobbet som studentambassadør for oss under studietiden her. Du kan kontakte ham på thomas @bhioslo.no